Eurolaulu Raadio

Ahistavalt käituva töötaja võib vallandada

FOTO: SCANPIX

Naine24 avaldas hiljuti loo ülemusest, keda tema alluv ahistab. Uurisime tööinspektsioonilt, kuidas on võimalik sellist situatsiooni lahendada.

Antud loo põhjal ei tohiks tööandja olla tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Heli Ojavee sõnul arg. «Tuleks öelda kindlalt ja ühemõtteliselt «ei», et ahistaja mõistaks, et tema käitumine on solvav ja vastuvõetamatu,» selgitas Ojavee.

Veelgi parem on Ojavee arvates see, kui tööandja kirjutab ahistajale kirja, kus kirjeldab meestöötaja käitumist selgelt ja emotsioonivabalt ning nõuab ahistamise viivitamatut lõpetamist.

«Kui sellest kirjast ei piisa, tuleks töötajale teha ametlik hoiatus, et ahistava käitumise jätkumisel võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 88 esimese lõike alusel,» täpsustas ta.

Ohvrile soovitab Ojavee märkida üles kõik ahistamise juhtumid ning hoida alles saadud kirju või e-maile, seal hulgas ka telefonile tulnud sõnumid.

«Kui nendest tegevustest ei ole abi, siis on võimalik tööleping erakorraliselt üles öelda töötaja rikkumise tõttu,» lisas Heli Ojavee.

Tema sõnul tulevad vaidluse korral tõendusmaterjalina arvesse ka kolleegide tunnistused, solvav kirjavahetus jms.

«Ahistatud naine võib lisaks eeltoodule pöörduda kahju hüvitamise nõudega kohtusse,» märkis Ojavee.