Eurolaulu Raadio

Kas suhtlusviis kahjustab su karjääri?

FOTO: SCANPIX

Meie suhtlusstiil ja see, kuidas teisi kõnetame, näitab ka seda, kuidas me endasse ja teistesse suhtume.

Suhtlemisviis annab olulisi vihjeid selle kohta, mida me ise endast arvame, kui palju võimu meil on ning kas meil on oskusi teisi juhtida, kirjutab Forbes. Kõik, mis me teeme, on kommunikatsioon.

Paraku on paljudele naistele ametialane võimukas ja autoriteetne suhtlemine suureks probleemiks ning see ei lase neil täita oma karjäärieesmärke. Miks ei ole naised enesekindlad ja autoriteetsed suhtlejad?

Naiste raskused suhtlemisel tulenevad erinevate mõjurite kokkulangemisest. Esiteks on rohkesti stereotüüpe. Näiteks on uuringud näidanud, et meeste puhul on edu ja meeldimine omavahel positiivselt korrelatsioonis ja naiste puhul negatiivselt. See tähendab, et mida edukam või ennast läbisuruvam naine tundub, seda enam hinnatakse teda negatiivselt ja ta ei tundu meeldiv. Karm kriitika mõjutab naisi nii teadlikult kui alateadlikult.

Teiseks on ettevõtete kõrgemas juhtkonnas enamasti mehed - nende suhtlusstiil on dominantne ning see on inimestele vastuvõetavam ja mõistetavam. Hiljutine uuring näitas, et see, kuidas mehed ja naised suhtlemisele lähenevad, erineb kümnel olulisel viisil. Mehi ja naisi õpetatakse juba varases lapsepõlves keskenduma suhtlemise erinevatele tulemustele ning siin mängib oma rolli ka aju anatoomia. Need põhilised erinevused suhtlemise stiilis ja lähenemises mõjutavad seda, kuidas naiste kommunikatsiooni vastu võetakse ja kuidas seda tajutakse.

Muidugi võivad naised kõike seda enda õigustamiseks ära kasutada ja mitte midagi teha, kuid nad võivad ka sellest läbi liikuda, et mitte leppida millegi muu kui autoriteetse ja võimuka suhtlemisega.

Kas arvad, et sinu suhtlusstiil vajab muutust? On tegureid, mille järgi saad kindlaks teha, et see, kuidas sa end väljendad, mõjutab halvasti su karjääri.

1. Inimesed ei reageeri su sõnadele ja tegudele hästi

Mis toimub siis, kui sa räägid, esitled midagi või juhid koosolekut? Kas kolleegid reageerivad positiivselt? Kas nad järgivad su initsiatiivi ja soovitusi või lükkavad need ümber? Kas nad toetavad sind või kritiseerivad su panust? Viimaks – kas sa tekitad lojaalsust, tuge ja usaldust või astuvad inimesed sulle pähe?

2. Sinu mõte ei jõua kohale

Teine indikaator, mis näitab, kui efektiivne su suhtlemine on, väljendub selles, kas su mõte jõuab teistele kohale ning kas su panust võetakse arvesse. Kui sa räägid, kas teised kuulavad ning mõistavad? Kas vestlus areneb sinu antud teemal edasi või muudab see kohe suunda ja keskendub teisele teemale või inimesele?

3. Sind ei võeta tõsiselt

Sa ei saa karjääri teha ja arendada oma juhioskusi, kui sind ei võeta tõsiselt. Kas su suhtlusviis jätab teistele mulje, et sa tead, millest räägid? Kas valdad kogu infot/oskusi/materjale, et olla ekspert alal, millest räägid? Kas su suhtlemisviis näitab su arukust ja erialaseid võimeid? Kas oled saavutanud selle isikliku mõjuvõimu, mis tagab selle, et sind kuulatakse isegi siis, kui sul ei ole sel hetkel oma jutu tõestamiseks ette näidata vajalikke andmeid?

4. Su sõnad toovad tagasilöögi

Kui iga su ettepanek ja sõnavõtt toob negatiivse tagasilöögi, siis on aeg läbi mõelda, kuidas sa oma ideid esitled. Võib-olla ei ole sa arvestanud oma ideede mõju ja tagajärgedega või ohustad teisi oma teadmatusega? Mõjukas suhtleja tunneb hästi oma publikut ja mõistab varjatud eesmärke. Ta teab, mida teha, et teiste võimalikke hirme hajutada. Efektiivne suhtleja teab, milliseid tundeid ja mõtteid ta sõnad teistes tekitavad.

5. Sinu avaldused ei jää teistele meelde

Kas sulle tundub, et oled nähtamatu? Võtad osa koosolekutest ja vestlustest, aga sinust räägitakse üle ning keegi ei mäleta, et sa oleks midagi öelnud? Kui nii, siis on see märk, et sa ei ole ei sisemiselt ega väliselt piisavalt võimukas, et teiste tähelepanu saada. Sa saad seda muuta, kuid esiteks pead mõistma võimudünaamikat tööl.

Kui sinu suhtlusprobleemid vastavad eelnevalt kirjeldatud punktidele, siis tuleb selle eest vastutada ja mõista, et teised ei ole selles süüdi. Kui sa ei saa soovitud tulemusi, pead vaatama enese sisse.

Edasi pead tegelema sellega, et su verbaalsel ja ka mitteverbaalsel suhtlemisel oleks rohkem võimu. Kasuta kasvõi koolitaja abi. Ära tee seda viga, et lepid olukorraga ja usud, et seda ei saagi muuta, sest tegemist on su iseloomuga. Oma suhtlusstiili ja lähenemist saab parandada ja muuta efektiivsemaks, edukaks ning võimukaks.