Seitse küsimust ja vastust sõeluuringu kohta

FOTO: SCANPIX

Mida teha, kui oled saanud kutse sõeluuringule? Kuhu pöörduda ning kas uuringule saab minna ka ilma kutseta? Kliinik.ee selgitab.

Kas ma pean uuringule minema sinna, oma kindlustuspiirkonnas olevasse raviasutusse?

Naisel on õigus uuringule registreerida ja minna talle sobivasse raviasutusse olenemata haigekassa kindlustuspiirkonnast. Raviasutuses kontrollitakse sõeluuringule registreerimisel eelkõige sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulekul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kutse saadeti endise elukoha aadressile. See on kadunud ..

Kui naine on kutsutavate nimekirjas (seda on võimalik kontrollida haigekassa infotelefonilt 16363), ent ei ole aadressimuutuse tõttu või muul põhjusel kutset kätte saanud, kui ta on kutse vahepeal kaotanud või kui kutse on rikutud, saab ennast uuringule registreerida ja uuringul osaleda ka isikut tõendava dokumendi alusel. 

Uuringul mitteosalenud naistele saadetakse korduv kutse novembris-detsembris, kasutades rahvastikuregistris olevaid aadresse. Soovitame kindlasti korrigeerida oma andmed rahvastikuregistris.

Mida teha, kui avastan, et kutsel märgitud soovitatav registreerumise tähtaeg on ületatud?

Kui kutsel märgitud registreerumise tähtaeg (soovituslik 1 kuu) on möödunud, kuid sa ei ole veel jõudnud ennast uuringule registreerida, siis saad ikkagi ennast uuringule registreerida kogu aasta jooksul isikut tõendava dokumendi alusel. Uuringul mitteosalenud naistele saadab haigekassa ka korduva kutse uuringul osalemiseks novembris-detsembris. Korduv kutse saadetakse rahvastikuregistris oleval aadressil.

Mida teha, kui olen saanud kutse sõeluuringule, ent mul ei ole enam ravikindlustust?

Kehtiva ravikindlustuse olemasolul on uuring naisele tasuta. Kui naine on kutse saanud, ent tal on vahepeal kindlustuskaitse katkenud, siis on tal võimalik ennast uuringule küll registreerida, kuid sel juhul peab uuringu eest ise maksma. Sel juhul saad meditsiiniliste teenuste ja uuringute eest tasuda enda valitud raviasutuse tasuliste tervishoiuteenuste hinnakirja alusel.

Mis ajal ja kuidas saan ma teada uuringu tulemused?

Rinnavähi uuringu tulemuse saab naine kirjalikult kahe nädala jooksul uuringu teinud tervishoiuasutusest. Uuringu vastuse saatmise viis (postiga, mis aadressile või e-postiga) lepitakse kokku raviasutuse ja naise vahel pärast uuringu teostamist. Uuringu vastus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, see sisaldab vaid infot, kas naine vajab täiendavaid uuringuid või mitte.

PAP-testi tulemuste teadasaamise viisis lepitakse samuti kokku pärast uuringu teostamist. Enamlevinud praktika järgi helistab patsient teatud kindlal kellaajal ja telefonil. Uuringu vastus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, see sisaldab vaid infot, kas naine vajab täiendavaid uuringuid või mitte või mis ajal on soovitatav teha korduv PAP-test.

Miks ei kutsuta rinnavähi sõeluuringule nooremaid, alla 50-aastaseid naisi?

Haigekassa lähtub ennetustegevuse korraldamisel selle tõendatud meditsiinilisest efektiivsusest. Rinnavähi esinemissagedus on suurim 50–64-aastaste naiste seas. Ka Eestis tõuseb haigestumise sagedus vanusega ja on maksimaalne 50ndates ja 60ndates eluaastates. Mammograafia näol on tegemist röntgenkiirgust kasutava uuringuga rinnanäärmetest, mis on kasutusel nii skriiningmeetodina kui kliinilises diagnostikas.
 


Mammograafia tundlikkus (tõenäosus, et tegelik haigus ka uuringuga avastatakse) on suurem 50-aastastel ja vanematel naistel ja väikesem alla 50-aastastel naistel, kellel tavaliselt on rinnakude tihedam. Suurema tihedusega rinnad on naistel enne menopausi, hormoonasendusravil olevatel naistel ja madalama kehamassi indeksiga naistel. Tervetele naistele vanuses 40–49 tehtavad mammogrammid ei oma efekti suremusele võrreldes enese läbivaatuse või kliinilise läbivaatusega ja skriiningu negatiivsed küljed võivad kasu asemel tuua tervisele kahju (kiirgus, psühholoogiline stress, ebaselged uuringutulemused, invasiivsed lisauuringud jne). Tervete naiste rindade uurimine enne 40. eluaastat ei ole meditsiiniliselt põhjendatud. 

Rinnaprobleemide korral jääb naistele võimalus minna uuringule pere- või eriarsti saatekirjaga.

Kas ma saan emakakaelavähi sõeluuringut teha ka oma naistearsti juures?

Jah, PAP-testi teevad palju günekoloogid ka väljaspool sõeluuringut ning see on põhimõtteliselt võimalik. Soovides muu hulgas teha oma günekoloogi juures PAP-testi, peab aga arvestama tavapärase järjekorraga oma naistearsti juurde. Sõeluuringule väljaõppinud ämmaemanda juurde saaks aja märksa kiiremini.Sõeluuringu (PAP-testi) eest tasutakse vaid nende lepingupartnerite juures tehtu eest, kes omavad lepingut haigekassaga. Kui eelistad kontrolli erapraksises, siis kahjuks ka seal tehtavad uuringud tuleb ise tasuda. Kindlasti tuleb aga teavitada visiidi käigus, et said haigekassalt meeldetuletuse sõeluuringus osalemiseks ja et eelistad, et selle test võetakse sinult praeguse visiidi käigus.

Allikas: Eesti haigekassa  

Tagasi üles