UURING ⟩ Tööd valides läheb raha enim korda noortele naistele

FOTO: Shutterstock

Töökohta valides lähevad naistele ja meestele korda mõnevõrra erinevad faktorid, kuigi igas eas meeste ja naiste jaoks on esimeseks käivitavaks jõuks raha. Meestest rohkem lähevad naistele korda paindlik tööaeg ja head kolleegid, sedastas Eestis tehtud värske uuring.

Uuringu käigus küsiti inimestelt, mis neid mõjutab töökoha kasuks otsustama ja mis neid motiveerib samasse organisatsiooni pikemaks ajaks tööle jääma. Arusaadavalt varieeruvad tulemused paljuski vanuseti, aga esikohal nii töökoha vahetamisel kui ka senisesse organisatsiooni jäämisel on kompensatsioonipakett, mille osaks on lisaks töötasule ka näiteks ettenähtust pikem tasustatud puhkus ning tervise- ja pensionikindlustuslahendused. Ühtlasi tõi uuring välja, et kõigist uuritud sihtgruppidest läks raha kõige enam korda noortele, kuni 25-aastastele naistele.

Kui meeste jaoks jäävad motivatsioonitegurite edetabeli teisele kohale töö pakutavad väljakutsed, siis naiste jaoks on tähtsam paindlik tööaeg, mis on eriti oluline 25–44-aastaste naiste jaoks. Noorematele naistele on tähtis arenemisvõimalus ning üle 45-aastastele naistele meestega sarnaselt töö väljakutsete rohkus. Uuring tõi välja, et naistele läheb rohkem korda meeskond, meestele seevastu organisatsiooni maine.

Samas organisatsioonis pikemalt töötamise motivatsiooni puhul jääb esikohale töötasu, aga väljakutsed nihkuvad tahapoole ning olulisemaks muutuvad töökaaslased, juhi isiksus, edasised karjäärivõimalused ning töökoha kodulähedus või võimalus distantsilt tööd teha.

«Kindlasti pole uuringu eesmärgiks lahterdada naisi ja mehi või noori ja vanu, vaid mõista, mis kedagi käivitab,» rääkis uuringu korraldanud personalifirma Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra. «Üle 50 protsendi tööandjate väitel ei leia nad enam tööturult sobivate oskustega inimesi, seega on nii täpselt sihitud värbamine kui ka inimeste hoidmine saanud ettevõtete strateegilisteks eesmärkideks.»

Töökohavääriline palk meelitab inimese küll tööle, aga edasi mängib motivatsioonipaketis suurt rolli inimese taust ja ootused, märgib Kaldra. Üha enam leidub organisatsioone, millel pole «üks pakett kõigile», vaid motiveeriv rätsepalahendus igale töötajale eraldi. «Mida paindlikum on ettevõte oma suhtumises, mida personaalsemaid motivatsioonipakette suudetakse pakkuda, seda lihtsam on inimesi leida ja neid hoida,» selgitas Kaldra.

Küsitluses osales 14 000 inimest.