Ülemuse mure: kas saab saata reisilt naasnud alluva palgata puhkusele?

FOTO: Shutterstock

Lugeja tundis huvi, kas on tööandjana võimalik kehtestada ettevõttes eriolukord, kus inimesed, kes on äsja reisilt naasnud, ei tohi kahe nädala jooksul tööle tulla. 

Lugeja selgitab, et nende töö iseloomu tõttu saavad osad töötajad teha ka kaugtööd, kuid mitte kõik. «Me oleme töötajatele eriolukorrast juba teada andnud, kuid kõik töötajad ei mõista olukorra tõsidust,» jätkab lugeja ja toob välja oma mure: «Kuna tegemist on eriolukorraga, siis ei saa me maksta töötasu, kui tööd ei tehta. Mida me peaksime tegema?»

Vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep

Me soovitame ka nakkushaiguste perioodil töökorraldust planeerides lähtuda tervest mõistusest, rääkida töötajatega läbi ning leida parimad võimalused. Töölepingu seadus ei reguleeri ettevõttes eriolukorra kehtestamist. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida tasustamata puhkuse, kuid rõhutame, et tegemist on kokkuleppega. See tähendab, et tööandja ei saa ühepoolselt tasustamata puhkust kehtestada ega töötasu vähendada.

Kui tööandja tööd ei anna, kuid töötaja on nõus tööd tegema, siis on tegemist töölepingu seaduse § 35 olukorraga, mille kohaselt tuleb töötajale selle aja eest maksta keskmist töötasu.

Tööandjal tuleb tööd korraldades alati silmas pidada, et töötaja ja tööandja vahel on kehtiv tööleping, mille järgi on tööandja kõige olulisem kohustus kindlustada töötaja tööga ja töötaja kohustus tööd teha.

Heades töösuhetes on kõige mõistlikum leida mõlemat osapoolt rahuldav kompromiss, näiteks põhipuhkuse, lisapuhkuse, palgata puhkuse kasutamine, kaugtöö, tähtajaline osaline tööaeg vms. Kõik kokkulepped eeldavad mõlema poole tahet.

Soovitame jälgida informatsiooni terviseameti kodulehel.