Lugeja: kas õppepuhkusele minekust peaks teatama 14 päeva ette?

FOTO: Shutterstock

Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja ei teataks viimsel hetkel õppepuhkusele jäämisest - et ei tekiks olukorda, kus kõik õppijad on korraga ära ja kontor ootamatult päris tühi. 

Lugeja kirjutab, et ettevõttes puhkuse ajakava tehes märkis paar töötajat sinna ka õppepuhkuse. «Tavaliselt oleme töötajad lubanud õppepuhkusele siis, kui neil on vaja ehk mingeid etteteatamise aegu järginud ei ole. Nüüd aga oleme olukorras, kus meil on palju kevadel õppepuhkust kasutada soovijaid ja tuli juurde üks avaldus, kus inimene soovib ülehomsest õppepuhkusele jääda. Nii jääks meil kontor päris tühjaks ja see oleks keeruline olukord. Kas me võime nõuda, et ta teataks puhkusele jäämisest 14 päeva ette?»

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Tööandja koostab puhkuse ajakava, kuhu märgib üldjuhul põhipuhkuse. Puhkuse ajakavasse on võimalik märkida ka muud puhkused (nt lapsepuhkus, õppepuhkus).

Kui töötaja õppepuhkust ei ole puhkuse ajakavasse märgitud, on tal võimalik esitada tööandjale puhkuseavaldus koos õppeasutuse teatisega. Seaduse järgi peab töötaja puhkuse kasutamisest ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva.

Samas tuleb vaadata ka senist praktikat - kui tööandja ei ole varem nõudnud, et töötaja puhkusele jäämisest 14 kalendripäeva ette teataks, siis kohtupraktika kohaselt ei ole põhjendatud tööandja selline käitumine, kus ühel hetkel ta aktsepteerib (n-ö annab vaikiva nõusoleku) töötaja avaldust kasutada õppepuhkust varem kui 14 kalendripäeva möödudes ning järgmisel korral nõuab etteteatamistähtaega.

Seega oleks mõistlik töötajaga läbi rääkida ning saavutada kokkulepe, kas töötajal on võimalik õppepuhkust kasutada hiljem, nt 14 kalendripäeva pärast. Kui töötaja soovib õppepuhkust kasutada varem, ei saa tööandja nõuda 14 kalendripäevast etteteatamist, kuna pooltevaheline praktika on varem olnud teistsugune.

Kui tööandja soovib kehtestada töötajale soodsamaid reegleid (nt märgib ajakavavälise puhkuse kasutamiseks lühema etteteatamise perioodi), siis oleks mõistlik see reguleerida töökorralduse reeglite või sisekorraeeskirjaga. Nii on mõlemale poolele selge, millistel tingimustel puhkuseavaldus esitada tuleb.