Mitte ainult geidele: mis tõmbab heteroseksuaale sookaaslaste poole

FOTO: Shutterstock

Samasooliste vaheline seks ei ole ainult homoseksuaalide pärusmaa - teadlased on ammu kindlaks teinud, et seiklusi sookaaslastega võtavad ette nii mehed kui ka naised ning vastavates küsitlustes märgivad nad end pigem heteroks kui täiesti heteroks.

Psychology Today kirjutab, et sotsioloogid Arielle Kuperberg ja Alicia Walker otsustasid lähemalt uurida, mis peitub samasooliste seksuaalkogemuste taga juhul, kui selles osalejad identifitseerivad end heterotena. Nende valim koosnes enam kui 24 000 tudengist, kelle viimane seksuaalkontakt oli olnud samast soost isikuga. Teadlaste eesmärk oli mõista nii inimeste motiive, seksuaalset seisukohta kui ka poliitilisi vaateid 

Uuringu tulemuste analüüsist eristus kuus põhjust või tunnust, mis iseloomustas heteroseksuaalsete tudengite samasoolisi kogemusi. 

1. Päriselt huvitatud

Selle kategooria vastajad otsisid samasoolisi kogemusi sihilikult, pidasid end nii seksuaalselt kui ka poliitiliselt liberaalseteks ning tihti eelistasid üht ja sama partnerit. 

2. Purjus ja uudishimulik

See kategooria moodustus noortest, kes olid piisavalt joogised, et oma piire laiendada. Üldjuhul olid nad poliitiliselt liberaalsed, toetasid abielueelset seksi ega võtnud vaevaks oma partnerit tundma õppida. Erinevalt esimesest kategooriast ei nautinud nad seda kogemust ega sooviks seda korrata.

3. Täiesti huvitu

See kategooria koosnes üsna vähestest inimestest: nad ei nautinud seda kontakti, kuid olid kas väga purjus või mingi aine mõju all, et järgi proovida. Järgiproovimine tehti tuttava inimesega. Üldjuhul ei mindud suudlemisest ja katsumisest kaugemale.

4. Eputamiseks

Selle kategooria moodustasid ainult naised ning enamik neist olid esmakursuslased. Nad olid joonud ning neil puudusid varasemad kogemused sookaaslastega. Taas ei mindud suudlemisest ja katsumisest kaugemale. Vähesed olid huvitatud kogemuse kordamisest, kuigi jäid sellega rahule. Kõik selle kategooria naised kirjeldasid end liberaalide ja mitteusklikena.

5. Nauditav, kuid usk keelab

Selle kategooria moodustasid suures enamuses naised, kes nautisid kokkupuuded teise naisega, kuid olid väga usklikud. Nad võisid isegi tahta seda kogemust korrata, kuid nende usulised veendumused takistasid seda. Enamik neist olid esmakursuslased, samuti polnud nad seksuaalkontakti ajal joobes.

6. Mitte see, kes olla saaks

Selle kategooria moodustasid mehed, kes pidasid end heterodeks ning väitsid ka, et nende arusaama seksuaalsusest on kujundanud nende usk. Seetõttu uskusid paljud neist, et homoseksuaalsus on vale. Poliitiline platvorm oli neil konservatiivne. Enamik neist ei nautinud seksuaalkontakti teise mehega ega otsiks seda ka edaspidi.