Teaduslikult tõestatud: 3 märki, et sa oled teistest intelligentsem

FOTO: Shutterstock

Kui kõrge on su IQ? Ei tea? Teadlaste sõnul saab nende kolme tunnuse alusel järeldada, et sinu intelligentsuskvoot on kõrge. 

Mille järgi tunneb ära, kas keegi on intelligentne või mitte? Teadlased on arvukate uuringute põhjal kindlaks teinud mõningad seosed minevikukogemuste ja kõrge intelligentsustaseme vahel. 

1. Sa õppisid varakult lugema 

Briti uuring 2000 kaksikutepaariga näitas, et need lapsed, kes õppisid varakult lugema, olid  enda kaksikõest või -vennast kõrgema IQ-ga. Teadlaste sõnul ei ole asi selles, nagu olnuksid need lapsed juba enne targemad, vaid asjaolu, et nad õppisid varem lugema, muutis nad targemaks. 

2. Sa õppisid lapsena muusikat

On arvukalt uuringuid, mis näitavad, et muusikaline kasvatus soodustab verbaalset intelligentsust ja koos sellega võimet fookustada ning ennast kontrollida. Psühholoog Sylvain Moreno viis läbi uuringu lasterühmaga, kellest pooled tund aega päevas, viis päeva nädalas ja kokku neli nädalat osalesid muusikaprogrammis, samal ajal kui teine pool rühmast osales kunstiprogrammis. Eksperimendi lõpus oli muusikaprogrammist osavõtnud lastel kõrgem verbaalne IQ kui teistel lastel. 

3. Sa oled kartlik

Raske uskuda, et hirm võiks olla positiivne omadus, ometi pani psühhiaater Jeremy Coplan tähele, et patsientidel, kellel esinevad hirmudega seotud häired, on kõrgem IQ kui vaid kergete hirmusümptomitega patsientidel. 

Iisraelis asuva teaduskeskuse Interdisciplinary Center Herzliya läbiviidud uuring kinnitab neid tulemusi ja väidab koguni, et hirmu all kannatavad inimesed on paremateks tulemusteks suutelised kui need inimesed, kes ei tunne hirmu, kirjutab Freundin