Uuringutulemused ei jäta kahtlust: kodused tööd toovad algkoolilapsele kasu asemel kahju
Vasta gallupile: mida sina arvad?

FOTO: Shutterstock

Me kõik teame omast käest, milline koorem võib olla kodutööde tegemine. Kuid kas lastele tuleb see ikka kasuks?

Duke’i ülikooli uurija Harris Cooper on asjasse põhjalikult süvenenud ning jõudnud järeldusele – ei, kodused tööd ei tule lastele kasuks. «Pole mingeid tõendeid, et ükskõik milline hulk koduseid töid parandaks algkoolilaste akadeemilisi tulemusi,» ütleb ta.

Kas tõesti võib olla tõsi, et kõik need tunnid pisaraid ja pingutusi on olnud asjata? Ja et miljonid perekonnad teevad läbi seda õhtust rasket rituaali – ja sellest polegi midagi kasu? Kodused tööd on olnud meie ja meie vanemate elus enesestmõistetav osa, seega ei tule enamikule täiskasvanutest kaheldagi selle mõttekusest.

Kuid faktidega on raske vaielda: kodustel töödel on omad kasutegurid, kuid need sõltuvad vanusest. Uuringud on näidanud, et algkoolilaste puhul annab paremaid tulemusi tunnis õppimine ning kodused lisaülesanded on lihtsalt lisatöö. Isegi põhikoolis on suhe kodutööde ja akadeemilise edukusega parimal juhul minimaalne. Keskkooli jõudes annavad kodused tööd õpilastele akadeemilise eelise, kuid vaid mõõdukalt. Piiriks on kaks tundi õhtu kohta – kui teha koduseid töid kauem, kaob ka igasugune kasutegur.

«Uuringud räägivad väga selgelt,» tõdeb ka Etta Kralovec, kes on Arizona ülikooli haridusprofessor. «Sel pole algkoolitasemel mingit kasutegurit.»

Cooper jõudis neile järeldustele pärast 180 erineva uuringu läbi töötamist. Koduste tööde kasu ta ei näinud, küll aga koorus uuringutest välja selle negatiivne mõju – eriti mõjutas see laste suhtumist kooli. See ongi kõige muret tekitavam, kuna tegelikult peaks soodustama lapse tahtmist käia koolis ja õppida. Hilisõhtused pisaravalamised kodutööde kohal aga armastust kooli vastu – või näägutava lapsevanema vastu – just ei suurenda.

Kodutööde toetajad väidavad, et see õpetab lapsele vastutustundlikkust, suurendab kooli ja lapsevanema vahelist sidet ning kinnistab koolis õpitut. Autor Heather Shumaker toob Salonis välja, et tegelikult õpetavad väikesele lapsele vastutustundlikkust ka muud asjad – panna riidesse, võtta kooli kaasa õiged asjad, jõuda õigel ajal uksest välja. Kaasav lapsevanem ei vaja kodutöid, et alustada lapsega dialoogi koolis toimunu üle. Kinnistamiseks on kordamine vaid üks faktor, sama oluline on ka üleüldine heaolu, mille tagab piisav puhke- ja uneaeg, kvaliteetaeg perega ja mänguaeg.

«Kodustest töödest paremini töötab algkoolitasemel lihtsalt kodus lugemine,» usub Shumaker. «See tähendab nii lastele ette lugemist kui ka seda, et laps loeb ise. Võti on teha see rõõmsaks.» Ning Shumaker lisab: «Kui kodune töö ei muuda lapse armastust kooli vastu suuremaks ega julgusta õppimist, siis sel ei tohiks olla algkoolilapse päevas kohta.»

Mis sina arvad, kas algkoolis peaks kodused tööd ära kaotama? Vasta gallupile!

Tagasi üles