Eesti Muusikaauhinnad 2020

Turisfirmade liidu president Merike Hallik: Thomas Cooki pankroti õppetunnid puhkusereisijale

Thomas Cooki lennuk Kanaari saartel

FOTO: BORJA SUAREZ / REUTERS/Scanpix

Nädalavahetuse uudis, et pankrotistunud on maailma vanim ja kahtlemata väga väärikas reisifirma Thomas Cook, on tekitanud palju küsimusi. Kui kindel saab tänapäeva majanduskeeristes olla ükskõik millises reisiettevõttes ning kuidas saab pahaaimamatu reisija end selliste juhtumite vastu kõige paremini kindlustada? Ühest vastust on raske anda, kuid kindel on see, et palju probleeme võiks olla olemata, kui reisija oleks oma ostudest, õigustest ja kohustustest hästi teadlik, kirjutab Eesti Turismifirmade Liidu president Merike Hallik.

Thomas Cooki juhtumi näol näeme lähiajal lahti rullumas esmaklassilist näidet miljoneid inimesi mõjutavast reisiettevõtte pankrotist, mis hiljem jõuab oma lahenduskäikudega tõenäoliselt majandusõpikutesse. Maailma turismiettevõtetel on ilmselt palju õppida sellest, kuidas pankrotiga tekkinud olukorrad lahendatakse – kuidas toimetatakse kodumaale tagasi tuhanded välismaal lõksus olevad inimesed, kes ja mil viisil maksab kinni tekkinud kahju ning millised saavad lõpuks olema uued ettevõtete käitumismudelid, et end võimalike sarnaste juhtumite vastu kindlustada.

Teadmata täpselt Thomas Cooki sees toimuvat, võib siiski olemasoleva informatsiooni põhjal järeldada, et pankrot sai teoks suuresti selle tõttu, et ettevõte ei suutnud globaalsete turismiettevõtluse majandusmudelite muutumisega piisavalt kiiresti kaasa minna, et tagada grupi ettevõtete kaudu stabiilne sissetulek. Turism on pika vinnaga majandusharu, mida on üleöö raske uuele kursile suunata ning tõenäoliselt on lõpptulemuse juured kaugemas minevikus kui käesolev aasta. Kindlasti mängisid Thomas Cooki puhul rolli ka aastate jooksul võetud laenukoormus ja geopoliitilised sündmused maailmas.

Eesti turismifirmasid ja Eestist reisijaid Thomas Cooki pankrot otseselt ei mõjuta, kuna ei ettevõte ise ega nende mitmed tütarettevõtted ei ole Eestis aktiivsed lõpptarbijale müüjad. Kindlasti puudutab Thomas Cooki pankrot mõningaid Eesti inimesi, kuna täna võib igaüks interneti kaudu broneerida endale reisiteenuseid ükskõik millisest riigist ning pole välistatud, et rohkem kui 500 000 kahju kannataja seas on Suurbritannias, Soomes või mujal elavaid eestlasi.

Kuidas ennetada muresid?

Thomas Cooki pankroti valguses on paslik jagada mõned sõbralikud nõuanded, kuidas Eestis elav inimene saaks end maailmas toimuvate turbulentside vastu piisavalt hästi kaitsta ning puhkusereisil või enne seda ootamatuid ebameeldivusi vältida. Kuigi absoluutset valemit pole, saab igaüks ise piisavalt palju ära teha.

Esimene nõuanne on osta reis Eesti äriregistris ja majandustegevuse registris (MTR) registreeritud reisiettevõttelt ning kontrollida võimalikest allikatest ettevõtte tausta, maksujõulisust ning kindlasti ka rahalise tagatise suurust. Info vastutava reisikorraldaja ja tagatise kohta on toodud ka pakettreisi teabelehel, mille tarbija saab alati enne pakettreisilepingu sõlmimist.

Kui rääkida Thomas Cooki näitel reisikorraldajatest, kes pakuvad pakettreise, siis tarbijate õiguste kaitse on enamjaolt sätestatud üle-euroopalises pakettreisidirektiivis, mille normid on üle võetud võlaõigusseadusesse, tarbijakaitseseadusesse ja turismiseadusesse. Kui direktiiv kehtib ühtsena kogu Euroopa Liidule, siis reisikorraldajate tagatised ja nendega seotud reeglistikud on riigiti erinevad. Eestis saab MTR-ist järele kontrollida, kas ja millises ulatuses on ettevõttel pakettreiside tagamiseks garantiisid. Garantii näol on tegemist rahaliste vahenditega, mis on maksejõuetuse juhtumite korral Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kasutada reisijate sihtkohtadest koju tagasi toomiseks ja reisijate poolt pakettreiside eest tasutud ettemaksete tagastamiseks.

Aga vahendajad?

Oluline on kontrollida sedagi, kas reis ostetakse vahendaja või reisikorraldaja käest. Seaduse järgi vastutab tagatise ja lepingu täitmise eest reisikorraldaja. Vahendaja ülesanne on müügiprotsess nõuetekohaselt läbi viia, sealhulgas edastada reisijale reisikorraldaja teabeleht. Pakettreisi ostes tasub kindlasti kriitiliselt suhtuda kõikvõimalike vahendusportaalide pakkumistesse. Tehke endale selgeks, kes on reisikorraldaja ja kui pakkujaks on vahendaja, vaadake MTRst järele, kas see vahendaja omab õigust selle reisikorraldaja pakettreise müüa.

Järgmisena tasub hoolikalt tutvuda reisikorraldaja ja vahendajate tingimustega ning sihtkoha infoga. Eesti Turismifirmade Liit näeb sageli, kuidas mõne eestlase reis lõpeb õnnetult enne, kui üldse alata saab – inimene saadetakse piirilt tagasi, sest reisidokument on aegunud või kaasa võtmata on jäänud vajalik vaktsineerimispass, internetis lennupileti broneerinud inimene ei pääse lennule, kuna on nime sisestamisel teinud trükivea ning nõustunud pileti ostmisel tingimustega, et nimevahetus pole võimalik ja nii edasi. Pahatihti vastutab sellistel juhtudel ainult inimene ise ning kompensatsiooni nõuda pole kelleltki.

Osta tuntud ettevõttelt!

Seega on mõistlik pakettreisid osta Eestis registreeritud ja asjatundliku reisiettevõtte käest. Tihti on hinnavahe olematu, kui võrrelda omal käel kokku pandud piletid-majutus-transport reisipaketti ja ettevõtte müüdavat paketti, kuid meelerahu saab viimasest kindlasti rohkem. Lisaks valdavad reisikonsultandid kõige paremini sihtkoha infot, vastutavad võimalike vahejuhtumite eest, oskavad soovitada õiget reisikindlustust ning tagavad telefoni teel ööpäevaringse eestikeelse reisiabi. Lisaks pole pakettreis enam ammu klassikaline stamppuhkus võõramaises kuurortlinnas, vaid reisiettevõtted saavad kokku panna igale kliendile sobiva paketi, mis hõlmab endas peale majutuse vajadusel ka kohapealset transporti, ekskursioone, meelelahutust ja muid puhkuseks vajalikke teenuseid. Rahaline vastutus jääb aga kliendi asemel ettevõtte kanda.

Hea on teada sedagi, et garantiisid peavad omama ka sellised organisatsioonid, kes pakuvad kooliekskursioone, laulukooride reise, kirikute ringreise või muid veoteenusest ja ööbimisest koosnevaid reise, kui neid reklaamitakse avalikult näiteks sotsiaalmeedia kaudu. Seega võib inimestele soovitada rohkem teadlikkust oma õigustest ja kohustustest ning kui endal laia uurimustöö tegemiseks jõudu või aega napib, tasub pöörduda spetsialistide poole. Kvalifitseeritud ja sõbralikku reisipersonali on Eestis piisavalt palju.