Eesti Muusikaauhinnad 2020

Mida teha, kui lapsed tülitsevad?

FOTO: Shutterstock

Ilmselt on igale lapsevanemale tuttav olukord, kus lapsed on omavahel pahuksisse läinud ja tüli on tõsunud taevani. Perekeskus Sina ja Mina Gordoni perekooli koolitaja Agne Vilt annab nõu, kuidas lapsevanemana käituda.

Ühelt poolt on meil lapsevanematena sageli raske viibida pingekolde lähedal ilma sekkumata - tahame ju, et lapsed saaksid omavahel sõbralikult läbi ning kodus valitseks rahu ja harmoonia. Vanema rollis on oluline õppida taluma lastevahelisi konfliktsituatsioone, nendega seoses tekkivaid ebameeldivaid tundeid ja mitte probleemi «enda omaks» võtta.

Teiselt poolt on lapsed väga osavad vanemaid aktiveerima, et nad tekkinud vastuolud ära klaariksid ja probleemi oma «õlule» võtaksid. Paraku on selliste vastuolude lahendamine keeruline ja tänamatu töö. Vahekohtunikuna tuleb meil otsustada, kes on süüdi ning suure tõenäosusega on igasugune langetatud otsus uue pinge allikaks, kuna sunnib pooli valima ning ei jõua tekkinud olukorra põhjusteni.

Kõige paremini saavad suhtes esinevat probleemi lahendada selle suhte osapooled – ehk antud juhul lapsed ise. Lapsevanemana saame vajadusel olla vahendajaks kahe tüli osapoole vahel. Saame aidata kasutades aktiivset kuulamist ja teisi abistamisoskusi, julgustades lapsi rääkima teineteisega otse, mitte vanema kaudu. Aktiveerides lapsi rääkima, andes neile tagasisidet sõnumite sisu ja tekkinud tunnete kohta saab vanem luua soodsa pinnase, et lapsed jõuaksid probleemi tuumani ja otsustaksid ise, kuidas probleemi lahendada. Lisaks konkreetse tüli klaarimisele säilivad sedaviisi peres omavahelised head suhted ja lapsed õpivad vastutust võtma.

Kuna suhted õdede-vendadega annavad lapsele väga hea võimaluse omandada sotsiaalseid oskusi, sealhulgas konfliktide lahendamist, võime üleskerkivad tülisid näha hoopis hea «koolina» suhtlemisoskuste õppimiseks ja harjutamiseks. Niisiis, ärgem kartkem tülisid. Head vahendamist.

Tagasi üles