Liina Kanter: tööandjad röövivad meestelt väärtuslikku pereaega

Liina Kanter

FOTO: Scanpix

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanter ütles täna toimunud laste ja perede arengukava infoseminari ettekandes, et sageli takistavad tööandja hoiakud isadel oma perele rohkem aega pühendada.

«Naised pühendavad vähem aega tasulisele tööle ja rohkem aega tasustamata tööle, mis hõlmab majapidamist ja pere,» rääkis Kanter. «See toob kaasa selle, et naiste üldine tööaeg on igas päevas tunni võrra meeste omast pikem, kuigi raha nad rohkem ei saa.»

Kui mehed tahaksidki rohkem pereelule panustada, siis tasustatud tööl veedetud aeg on liiga pikk ning sageli polegi neil seetõttu võimalik lähisuhetesse rohkem pühenduda, selgitas Kanter. Sellist seisu aitavad pidevalt taastoota ka ühiskondlikud hoiakud, mille kohaselt on mehed leiva teenijad ja naised hooldajad.

Kanteri hinnangul peaks iga pere ise saama valida oma tööjaotuse, mitte ei tohiks see tulla ühiskonna poolt. Suur roll isade ja emade võrdsel pereelusse panustamisel on ka tööandjatel. «Paljuski sõltub tööandjast – millised on nende hoiakud ja milliseid võimalusi nad pakuvad,» rääkis naine. «Inimesed on õnnelikumad, kui nende elud on tasakaalus!»

Naiste ja meeste töö- ja pereelu ühitamine on Kanteri sõnul tugevalt seotud meeste ja naiste õigustega. Ta lisas, et demokraatlik elukorraldus peaks tagama selle, et kui naised ja mehed soovivad mõnd muutust ellu viia, siis neil oleks võrdsed võimalused kõigis eluvaldkondades.

***

Laste ja perede arengukava 2010-2020

Laste ja perede arengukava 2012-2020 on koostatud selleks, et tagada riigis ühtsed arengusuunad laste ja perede heaolu ning toimetuleku toetamiseks. Arengukava on suunatud kõigile Eesti riigi pinnal elavatele lastele ja peredele, et nad saaksid kasvada ja elada turvalises ning inimsõbralikus keskkonnas.

Antud arengukava koosneb viiest strateegilisest eesmärgist:

1) Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne

2) Eesti on positiivset vanemlust toetav riik

3) Lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem

4) Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimtulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem

5) Meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks.

Liina Kanter tegeles arengukava viimase ehk viienda strateegilise eesmärgiga: meeste ja naiste võrdsete võimalustega töö-, pere- ja eraelu ühitamisel.

Tagasi üles