Uuring: kui sa kuidagi alla ei võta, võib asi olla vales ajatajus

FOTO: Shutterstock

Kehakaal ja ümbruse tajumine on omavahel tihedalt seotud, näitavad värske uuringu tulemused. Nimelt olevat ülekaalulistel inimestel probleeme aja ja distantsi määramisega.

Kas aeg lendab või läheb üliaeglaselt edasi, ei näi esmapilgul kuidagi seostuvat kehakaaluga. Selline seos on aga tõepoolest leitud. 

Uuring, mis avaldati ajakirjas Journal of Health Psychology, näitab, et see, kuidas sa tajud maailma enda ümber, mõjutab ka su kehakaalu. Eriti mis puudutab ajalist hinnangut. 

Nälg võib ajataju mõjutada

«Ajatunnetus mõjutab meie igapäevaseid otsuseid, ilma et me seda märkaksime. Hiljuti tegime kindlaks, et nii nälg kui täiskõhust saadud rahulolu võivad ajataju mõjutada,» selgitab uuringu autor ja kognitiivsete neuroloogia professor Carmelo M. Vicario.

«Seetõttu küsisime endalt, kas see kognitiivne omadus võiks aidata selgitada ülekaaluliste inimeste impulsiivsete õgimishoogude juhtimist ja vähest motivatsiooni tervislikust elustiilist kinnipidamisel.»  

Uuringus anti 92 ülekaalulisele katseisikule ja 182 tervele kontrollisikule ülesanne, kus ekraanile ilmus must ring ja muutus juhuslike intervallidega ühe ja kaheteistkümne sekundi sees roheliseks. 

Osalejad pidid ilma kella abita hindama aega nende värvimuutuste vahel. 

Teadlased panid tähele, et rasvunud osalejad kaldusid erinevalt kontrollgrupist visuaalsete ärrituste kestust üle hindama. Nende jaoks kestis üleminek ühest värviringist teise kauem. 

Ka distantsi hindamine on mõjutatud

Tulemus näitab, et aja ülehindamine ja ülesöömine võivad psühholoogilisel tasandil olla seotud. See kehtib aga ka vahemaade hindamisel. Üks teine uuring näitas, et ülekaalulised inimesed kalduvad asju kaugemal nägema kui normaalkaalus inimesed. 

Muutunud taju raskendab allavõtmist

«See võib inimestelt võtta nende motivatsiooni, et nad saavutaksid oma sihi, kaalukaotuse. Asi on selles, et inimesed on vähem motiveeritud oma eesmärke saavutama, kui neid tajutakse kaugemalt,» kirjutavad teadlased oma uuringus. 

«Samadel põhjustel võib ajaline ülehindamine motivatsiooni, kehalist tegevust tõsta, aga samamoodi ka rikkuda.»

Uuringust jäävad siiski teatud küsimused õhku. Nii pole näiteks selge, kas muutunud ajataju kutsub esile rasvumus või viib hoopis muutunud ajataju rasvumuseni. 

Allikas: Fit For Fun