Üllatav tegur, millega Y- ja Z-generatsioon on vähem rahul kui eelnevad põlvkonnad

FOTO: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Scanpix

Igal põlvkonnal on iseloomulikud eripärad. Mis aga on see oluline tegur Y- ja Z-generatsiooni elus, millega nad varasemate põlvkondadega võrreldes vähem rahul on?

Ameerika Ühendriikide kinnisvaraga tegelev platvorm COMMERCIAL Café tegi küsitluse, millest selgus, et kuigi Y- ja Z-generatsiooni noored veedavad kontoris arvuliselt vähem tunde kui varasemad põlvkonnad, on nad oma töö ja eraelu tasakaaluga vähem rahul.

Küsitluses osales 1992 vastajat üle Ameerika, kes olid pärit eri põlvkondadest. Vastajad jaotati järgmiselt: beebibuumereid kui 1964 või varem sündinud inimesed, X-generatsiooni kui 1965-1979 vahemikus sündinud inimesed, milleniumlased ehk Y-generatsioon kui 1980-1994 vahemikus sündinud inimesed ja Z-põlvkond kui noored, kes on sündinud aastal 1995 või hiljem. 

Küsitlusest selgus, et Z-generatsiooni noored töötavad keskmiselt 38 tundi nädalas, Y-generatsiooni noored 42 tundi nädalas ja X-generatsioon ning beebibuumerid ligikaudu 43 tundi nädalas. 

Tuli välja ka tõsiasi, et beebibuumerid olid 16 protsendiga kõige altimad ületunde tegema, neile järgnes X-generatsioon 13 protsendiga, seejärel Y-generatsioon 11 protsendiga ja lõpuks Z-generatsioon seitsme protsendiga.

Hoolimata kõige väiksemast valmidusest ületunde teha, olid Z-generatsiooni noored sellegipoolest oma töö ja eraelu tasakaaluga kõige vähem rahul. Neile järgnesid Y-generatsiooni noored ja seejärel X-generatsioon ning beebibuumerid. 

Küsitluses toodi välja, et töötundide arv ei tähenda tingimata, nagu töötaksid nooremad generatsioonid vähem. Usutakse, et produktiivsus ei võrdu tingimata töötundide arvuga, vaid tegeliku töötulemusega. 

Huvitav oli ka fakt, et Y- ja Z-generatsiooni noored tunnistasid, et on hommikul ärgates rohkem väsinud kui teiste põlvkondade esindajad. Ei ole täpselt teada, millest kurnatus võib tingitud olla, kuid võib oletada, et osaliselt on süü tänapäeva kiirel ühiskonnal, kus ollakse tänu nutiseadmetele 24/7 töiselt kättesaadavad, kirjutab Bustle. 

Tagasi üles