7 olukorda, millal tuleks viivitamatult helistada ohvriabi kriisitelefonile 116006

FOTO: Shutterstock

Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see, kuidas nendega käitutakse, on tegelikult vale või keelatud. Eriti keeruline on abi küsida lähisuhtevägivalla all kannatajatel. 

Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et on sattunud olukorda, kus nad on kannatajad. Sa peaksid helistama ohvriabi kriisitelefonile 116 006 ja küsima nõu ja abi, kui:

1. Sinu partner alandab, mõnitab ja solvab sind. Alandamine on vaimne vägivald, mis võib aja jooksul kasvada füüsiliseks vägivallaks.

2. Sinu partner kasutab kasvõi ühel korral sinu kallal füüsilist vägivalda – tõukab, lööb, kisub juustest, viskab asjadega vm.

3. Sinu partner ignoreerib sind tahtlikult, sooviga tekitada sinus süütunnet või halba enesetunnet.

4. Oled sattunud rünnaku ohvriks, sinult on midagi varastatud, koju sisse murtud vm.

5. Oled sattunud seksuaalse vägivalla ohvriks – kas lähisuhtes, sind on rünnanud tuttav või võõras. Helista ohvriabi kriisitelefonile ka siis, kui sa täpselt ei mäleta või ei tea, kas seksuaalne väärkohtlemine toimus või ei. Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille suhtes sa tunned vastumeelsust, füüsilist valu või alandust – ei ole olemas sellist asja nagu abielukohuse täitmine.

6. Sul ei ole paarisuhtes sõnaõigust kaasa rääkida perekonna eelarves ja kulutustes või kui partner/pereliige on sinult kogu raha ära võtnud. Tuleb ette ka olukordi, kus majanduslikku vägivalda panevad oma vanemate kallal toime täiskasvanud lapsed.

7. Kui näed, et keegi teine on hädas või kahtlustad seda.

Sellest aastast alustas tööd üleriigiline ja tasuta ohvriabi kriisitelefon 116006 ja veebileht nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee, kust saab ööpäevaringselt nõu ja abi eesti, vene ja inglise keeles. Ohvriabi kriisitelefonis vastavad kõnedele vastava hariduse ja ettevalmistusega inimesed, kes töötavad oma kodus eri piirkondades üle Eesti. Soovi korral on helistajal võimalik jääda ka anonüümseks.

Tagasi üles