Eesti Seksuaaltervise Liit tõmbab sotsiaalmeedias tähelepanu seksistlike meemidega
Lisatud Eesti Seksuaaltervise Liidu ja loovagentuuri kommentaar!

FOTO: Instagram

Eesti Seksuaaltervise Liit on käivitanud kampaania Seksei, mis võitleb seksuaalvägivalla vastu. Mitmed lugejad on aga segaduses, kuidas võideldakse nii tõsise teema vastu vastuoluliste naljapiltidega.

«Seksei on see, kes kasutab seksuaalvägivalda. Seksuaalvägivald võib esineda eri kujul,» tutvustab kampaanialeht oma eesmärki ning kampaania jaoks loodud tegelaskuju Sekseid, kes pahatahtlikult inimesi ära kasutada tahab. Kampaania raames on loodud lisaks kampaanialehele ka sotsiaalmeedia konto Instagramis, kus see on püüdnud pilke eriti vastuoluliste ja seksistlike naljapiltidega.

Kirjanik Sass Henno võttis kampaania teemal teravalt sõna ning jagas enda kriitikat olukorra üle Eestis ka oma Facebooki kontol. «See (kampaania-toim.) on nagu vägistamisohvritele näkku sülitamine,» kommenteeris Henno.

Ka Instagrami kampaanialehel on hulganisti pahaseid kommentaare, kes piltides nalja ei näe ning peavad pilte sobimatuteks. Kuigi meemide alla on kirjutatud piltidel nähtavaid olukordi pahakspanevaid kommentaare, riivavad pildid ja piltidel olevad sõnumid inimestel silma.

Kommentaarides mainitakse, et pildid häbistavad ohvreid ning silma jääb ka piltidele lisatud teemaviide #funnymemes ehk #naljakasmeem:

  • «Niiet te tegite meemi ja panite #funnymemes selle alla, teemast millest väga nalja ei tasuks teha»
  • «Ma ei taha uskuda, et kellelegi makstakse selle jama eest.»
  • «Nice victim blaming u got there.» (tõlge: Kena ohvrisüüdistamine on teil siin.)
  • «Kuidas peaksid lamedad «meemid» peatama seksuaalvägivalda?»

On tegu eduka tähelepanuvõitmisega kampaaniale või alatute võtetega? See on iga inimese enda otsustada.

Eesti Seksuaaltervise Liidu kommunikatsioonijuht Katrin Salundi:

Eesti Seksuaaltervise Liidu seksuaalvägivalla vastane tegevus on sellel aastal suunatud just noortele.

Talvel viisime läbi noorte seksuaalvägivalla teemalise konverentsi, millele kevadel järgnes reklaamitöötuba, kuhu kutsusime koolinoored, kes tahaksid seksuaalvägivalla vastases projektis kaasa lüüa ja saada hea kogemus ise seksuaalvägivallavastane kampaania algusest lõpuni välja töötada. Esimeses reklaamitöötoas osales 50 aktiivset ja teravat koolinoort.

Edasi jätkus väiksema grupiga töö loovagentuuris Newton, kellega koos kaardistati probleemid ja seksuaalvägivallatsejate karakterid, sõnastati eesmärgid, valiti suhtluskanalid ja pandi paika strateegiline lähenemine.

Nii sündisid SEKSEID ehk levinumad seksuaalvägivallatsejad noorte hulgas:

1.      Käperdaja, kes laseb valimatult oma kätel käia ega austa teiste inimeste privaatsust.

2.      Joovastaja, kes arvab, et purjus inimene on kerge saak, keda seksuaalselt ära kasutada.

3.      Catfisher ehk internetiahistaja, kes esinedes kellegi teisena pressib privaatseid pilte ja videosid välja.

4.      Catcaller, kelle verbaalne terror on kurnav ja ahistav.

Sekseid on kokku võetud deemonlike manga-joonistustena, mis illustreerivad põhilisi seksuaalvägivalda kasutajaid. Need torkavad silma ja äratavad tähelepanu.

Seksei kampaanias meemide kasutamisele tuli loovmeeskond, mis koosnes noortest ning ka igapäevastest reklaamitegijatest. Noortega koos töötades jõuti järeldusele, et teema ei ole igapäevane ning sellest ei räägita omavahel, sest see on piinlik. Kuna teemat ei ole tänasel päeval Internetis võimalik käsitleda otse või kuidagi graafiliselt tulenevalt sotsiaalmeedia keskkondade reklaamireeglitest, otsustati läheneda meemide kaudu. Et üldse selle teemaga tähelepanu pälvida, otsustati läbi meemide iroonia, seksuaalvägivalla lubamatut käitumist imiteerida. Lisaks on meemidena võimalus noortel ise end väljendada.

Kellele on see kampaania suunatud?

Kampaania on suunatud noortele. Ütle sekseile EI! kampaania eesmärgiks on, et noored ise räägiks seksuaalvägivallast, kuidas see neid reaalselt puudutab ja keeles, mis neid kõnetab. 

Enne kampaaniat viisime 15- kuni 25-aastaste noorte seas läbi seksuaalvägivalla teemalise uuringu samade küsimustega, mida aastal 2016 terve elanikkonna seas uurisime. Aastal 2015 ja 2016 tegime ühiskonnas levinud seksuaalvägivalla teemalistel müütidel põhineva kampaania, millele tegime eel- ja järeluuringu. Kampaania mõju oli tuntav, oluliselt langes näiteks nende inimeste osakaal, kes arvasid, et ennast juba kallistada ja suudelda lasknud naine ei tohiks seksist keelduda ja nende osakaal, kes arvasid, et vägistamise ohvriks langenud inimene, kes on eelnevalt tarvitanud alkoholi, on osaliselt ise toimunu eest vastutav või tal on «kerged elukombed».

Noorte uuringust tulenes, et noored ei taju seksuaalvägivallana nii palju käperdamist ja sõnalisi kommentaare. Kellegi sundimist oma suguelundeid puudutama, kellegi vastu tahtmist suudlemist ja seksuaalse sisuga märkuste/lähenemiskatsete tegemist pidas seksuaalvägivaldseks teoks 9-14 protsendi võrra vähem noori kui kahe aasta eest terve elanikkond. Heaks märgiks võib pidada seda, et noorte hulgas on rohkem neid, kes soovitaksid seksuaalvägivalla ohvril pöörduda politseisse, psühholoogi vastuvõtule ja ohvriabisse.  Uuringust tulenes ka, et noorte seas on rohkem neid, kellel pole oma seisukoht mingites küsimustes veel välja kujunenud ja siin loodame abi just meie kampaaniale, et anda selge arusaam, mis on vastuvõetav käitumine ja mis mitte.

Milline on olnud tagasiside kampaaniale?

Seksei kampaania leht ja Instagrami konto on lühikese ajaga kogunud märkimisväärse hulga jälgijaid ja lehekülastusi. Jälgijate ja külastajate vahel on tekkinud diskussioon meemide toimimise ja kasutamise osas ning valdavalt näidatakse poolehoidu. On ka neid, kes on leidnud, et meemid ei ole sobilikud sellise kampaania puhul, aga nende osakaal on marginaalne. Üldiselt on see täiesti tavaline ja normaalne, et alati leidub ka neid, eriti mõne uudsema kanali või stiili kasutamise osas, kellele see ei meeldi. Juba seksuaalvägivalla teema enda suhtes on väga erinevad arusaamad ja kokkupuuted.  Inimene, kes on saanud seeläbi kannatada, tunnetab teemat absoluutselt teisiti sellest noorest, kes pole probleemi enda jaoks veel teadvustanud.  

Teadlikkuse tõstmisega tahamegi tegelikult neid arusaamu lähendada ja seeläbi seksuaalvägivalda noortes pidurdada. Ise usume, et see on põlvkond, kes võib neid seniseid «mustreid» positiivses mõttes muuta. Meem on kogu tervikust see esimene väike osa tähelepanu saamiseks ja kõik, kes on jõudnud seeläbi kampaanialehele on saanud teemast märkimisväärselt laiema ja sisukama vaatepildi.

Loovagentuuri Newton juhatuse esimees Rivo Räim:

See idee sündis sõna otseses mõttes koos noorte endaga ehk siis tavapärases tiimis «klient – agentuur» olid kolmanda osapoolena pundis ka noored ise. Seda siis selleks , et «vanainimesed» ei mõtleks üksi mida noortel vaja on ega teeks otsuseid vaid enda isiklike eelistuste põhjal. Teadmatus on üks põhjuseid miks noored ise endale aru andmata käituvad seksuaalvägivaldselt või tolereerivad seda – arvatakse, et tehakse lihtsalt nalja, aga ei saada aru, mida see teisele poolele teeb.

Kuna teema on raske ja sellest ei taheta/ei julgeta rääkida, siis see oli ka üks peamisi põhjuseid, miks me ei läinud loovlahenduses ohvri ja tema probleemide võimendamise teed, vaid otsustasime markeerida probleemi läbi vägivallatseja. Panna noored mõistma, millised seksuaalvägivallatsejad on ning suunama neid märkama ning sekkuma. Ehk nii sündisid pahalased/deemonid SEKSEID ja nende neli erinevat karakterit. Kuna lihtsalt «ei» reaalses elus ei toimi ja igaüks loeb sellest välja, mida tahab (näiteks keegi lihtsalt mängib kättesaamatut, no natuke vist ikka tahab, ta teeb nalja jne), siis otsustasime luua tehissõna, mis markeeriks üheselt seksuaalvägivallatsejat. Kui kuuled sõbrannalt/sõbralt, et keegi on SEKSEI, siis tasub temast eemale hoida, olla tähelepanelik, hoiatada ka teisi või informeerida vanemaid, õpetajaid, politseid. Kindlasti on vaja sellise tehissõna viimiseks aega, st selle tähendus tekib teatava ajaga, aga ühes kindlas suunas liikudes, on kõik eeldused toimivaks lahenduseks olemas. 

Kuna teemat ei ole tänasel päeval internetis võimalik käsitleda otse või kuidagi graafiliselt tulenevalt sotsiaalmeedia keskkondade reklaamireeglitest, otsustati läheneda meemide kaudu. Et üldse selle teemaga tähelepanu pälvida, otsustati läbi meemide iroonia, seksuaalvägivalla lubamatut käitumist imiteerida. Lisaks on meemidena võimalus noortel ise end väljendada.

Seksei kampaania Instagrami konto on lühikese ajaga kogunud märkimisväärse hulga jälgijaid ja lehekülastusi. Jälgijate ja külastajate vahel on tekkinud diskussioon meemide toimimise ja kasutamise osas ja valdavalt näidatakse poolehoidu. On ka neid, kes on leidnud, et meemid ei ole sobilikud sellise kampaania puhul, aga nende osakaal on marginaalne. Üldiselt on see täiesti tavaline ja normaalne, et alati leidub ka neid, kellele mingi lahendus ei sobi. Juba seksuaalvägivalla teema enda suhtes on väga erinevad arusaamad ja kokkupuuted. Noor, kes on saanud seeläbi kannatada, tunnetab teemat absoluutselt teisiti sellest inimesest, kes pole probleemi enda jaoks veel teadvustanud.  

Teadlikkuse tõstmisega tahamegi tegelikult neid arusaamu lähendada ja seeläbi seksuaalvägivalda noortes pidurdada. Ise usume, et see on põlvkond, kes võib neid seniseid «mustreid» positiivses mõttes muuta. Meem on kogu tervikust see esimene väike osa tähelepanu saamiseks ja kõik, kes on jõudnud seeläbi kampaanialehele on saanud teemast märkimisväärselt laiema ja sisukama vaatepildi.

 

#seksei #meem #funnymemes #metoo #nosexualharassment #nosexism

A post shared by SEKSEI (@seksei_insta) on

Tagasi üles