Eesti Muusikaauhinnad 2020

Juhtimise (ja elu) õppetunnid oma lastelt

FOTO: SCANPIX

Inimese arengus mängivad suurt rolli tema vanemad ja niisamuti võib mõndagi õpetada ise lapsevanemaks olemine – seda ka eduka juhtimise osas.

Juhtimise- ja organisatsioonipsühholoogia õppejõud Ronald E. Riggio tegi kokkuvõtte käitumismudelitest, mida kasutavad nii head vanemad kui tippjuhid, kirjutas Psychology Today.

1. Sa oled eeskujuks (jälgi, mida ütled ja teed). Lapsed imiteerivad enda vanemaid. Alluvad jäljendavad juhti. Kui räägid üht, kuid teed teist, siis kõnelevad sinu teod rohkem kui sõnad.

2. Ausus on parim taktika. Kui valetad enda lastele või enda alluvatele, kaotad nende usaldust ning õhutad neis ebaausat käitumist. Sa ei pea kõike avaldama, kuid parem ole otsekohene. Tunnista enda vigu ja püüa teha paremini. Räägi ausalt põhjustest, miks sa midagi teed.

3. Keskendu teiste vajadustele. Näe vaeva, et mõista iga lapse (ja alluva) individuaalseid vajadusi. See on tugevate sidemete aluseks ning aitab sul mõista, mis igaüht neist motiveerib (ja kuidas neist parimat välja meelitada).

4. Tasakaal väljakutsete ja toetuse vahel. Inimesena arenemiseks tuleb väljakutseid vastu võtta ja neid ületada, kuid see tähendab riskimist ja vigade tegemist. Toetav õpetaja – lapsevanem või juht – aitab leevendada keerulisest ülesandest tingitud ärevust ning vigadest õppida.

5. Kujunda järgmist põlvkonda. Vanematel ja juhtidel lasub järgmise põlvkonna kujundamise kohustus. Iga lapsevanem (ja hea juht) tunneb uhkust enda laste (alluvate) saavutustest. Loodetakse, et nad saavutavad edu ning hoitakse ja toetatakse neid. Sellest sõltub meie ühine tulevik.