Ümarlaual arutleti, kuidas tuua rohkem naisi ettevõtlusesse

Eile kutsus Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon kokku ümarlaua, mille eesmärgiks on leida lahendusi noorte naiste ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja ettevõtjate, kui tööandjate toetamiseks.

Ümarlaua avaettekande tegi Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov GEM 2017 Eesti ettevõtluse tulemustest ning  infotehnoloogia-ja ettevõtlusminister Urve Palo rõhutas, et pere-ja tööelu ühildamine mõjutab väga palju naisettevõtluse arengut.

Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et hoiakutega tegelemine on oluline arengu koht. Hoiakute muutmine algab juba lasteaiast ning kandub edasi ettevõtluskeskkonda. Toodi välja, et kõikide edulugude taga on olnud väga head mentorid, kes annavad ettevõtjale nõu erinevatel tasanditel ja erinevatel etappidel. Oldi ühtsel meelel, et mentorluse tugisüsteem aitab ettevõtluses eesmärke ja tulemusi saavutada. Head eeskujud ei pea olema ainult naised, vaid eeskujud peavad olema erinevad. Ettevõtlus võiks olla üks võimalustest teadlikus karjääri planeerimises ja karjäärinõustamises ei peaks pakkuma vaid kindlaid ameteid. Naised on ettevõtluses kui jätkusuutlikkuse alustala, ettevõtjaks hakkamisel ja arenemisel on äriidee kõrval on vajalik võrgustik, nii infoalaselt kui ka tegevustes. Tehti ka ettepanek, et selliseid arutelu ümarlaudu tuleks rohkem teha, siis tekkib häid lahendusi ja peatselt on näha ka mõju.

EVEA president Kersti Kracht on naisettevõtluse teemaga on tegeletud juba 20 aastat ja tema sõnul on väga oluline, et teema on taas fookusesse toodud. «Ameerikas on naisettevõtjaid 30 protsenti, mis on väga hea protsent. Eestis on naisi, kes on ise tööandjad 2,3 protsenti. Oluline on tuua rohkem naisi kodus välja, ka neid, kes on lapsed suureks kasvatanud. Oluline roll on ka Töötukassal, kes võiks naisi rohkem julgustada ettevõtlusega tegelema,» sõnas Kracht

Krachti sõnul võiks selliseid ümarlaudu rohkem teha, siis tekiks suurem arutelu ja kindlasti rohkem häid ideid ning lahendusi. Lisaks tõi ta välja, et maakondlikke arenduskeskuste konsultandid ei saa nõustada omamata ettevõtluse tausta. Praegusel hetkel see paraku on nii.

Ümarlaual osalesid väga mitmete organisatsioonide esindajad - EAS, Arenguseire Keskus, Töötukassa, Superheros, EstBan, majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, Innove, Junior Achievement, Coca-Cola Fond, LIft99, Startup Estonia ja Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon.

Programm «Kõik on kõik on võimalik!» on  loodud koostöös Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (BPW) Estonia Coca-Cola Fondi ja Estonian Business School’iga ning aasta jooksul viiakse erinevates Eesti linnades läbi inspiratsioonikoolitused, kus antakse nõu, kuidas ettevõtlusega tegelema hakata ning läbi edutiimide aidatakse naistel püstitatud eesmärkideni jõuda. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on koolitustel kokku osalenud juba ligi 250 naist. Tööd on alustanud 20 edutiimi. Eesmärgiks on kinkida Eestile sünnipäevaks 100 uut naisettevõtjat.