Eesti lapse suu ei valeta: isad teevadki rohkem tööd ja peavad rohkem palka saama, emad koristagu kodus

Täna on võrdse palga päev. Eurostati uuringu kohaselt on Eestis Euroopa Liidu kõige suurem palgalõhe - 25,3 protsenti. Kurb on tõsiasi, et ka meie lapsed usuvad, justkui peaksidki mehed rohkem teenima kui naised.

«Emad tulevad enne koju kui isad, ja sellepärast nad [isad] teenivadki rohkem,» ütleb kaheksa-aastane Art. «Ma arvan, et isad teevad rohkem tööd.»

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta postitas tänasel võrdse palga päeval oma kanalisse üles kaks videot, kus näeb, mida lapsed palgalõhest arvavad. «Võrdne kohtlemine peaks saama alguse kodust, lasteaiast, koolist,» ütleb Pakosta.

Vaata, mida ütleb lapsesuu!