Täna on võrdse palga päev: veider põhjus, miks mehed ei pea naisi headeks juhtideks

FOTO: Pixabay

Tänasel võrdse palga päeval tasub mõelda sellele, miks Eestis on jätkuvalt palgalõhe 25,3 protsenti ja miks me oleme Euroopas sellega esirinnas.

Soolise palgalõhe uuringud näitavad, et Eestis ei eristu ühtegi tegurit, mida saaks pidada soolise palgalõhe peapõhjuseks, annab teada Eesti Ettevõtline Naiste Assotsiatsioon (EENA). Seega sõltub palgalõhe paljude tegurite koosmõjust: töö- ja pereelu ühitamise võimalustest, naiste karjäärikatkestustest, personalipraktikast töökohal, naiste ja meeste koondumisest eri ameti- ja tegevusaladele, haridusvalikutest, ühiskonna hoiakutest, normidest ja väärtustest.

Pew uuringukeskus aga küsitles 4573 inimest ning nende uuring jõudis üllatavatele järeldustele. Selgus, et mehed kipuvad rohkem uskuma, et meeste ja naiste erinevused (füüsilistes võimetes, käitumises, lastekasvatamises jne) on pigem bioloogilised kui et sõltuvad ühiskonna meile pandud eeldustest ja normidest.

Hea uudisena usuvad 62 protsenti meestest ja 65 protsenti naistest, et sugu ei mõjuta seda, kuidas inimene töövallas hakkama saab. Aga neist meestest, kes uskusid, et sugu mõjutab, arvas 65 protsenti, et põhjus on bioloogiline.

Teiste sõnadega – see segment mehi usub, et naisjuhte on vähem kui mehi seetõttu, et nad pole bioloogiliselt selleks «valmistatud». See on väga murettekitav, kuna soolise palgalõhe vastu võitlemine rajaneb teesil, et me saame olukorda muuta – bioloogia vastu aga ju vaielda ei saa.

Pew uuringukeskuse uurijad esitasid ka avatud küsimuse, paludes nimetada omadusi, mida ühiskond meeste ja naiste juures hindab. Autorid nimetasid tulemusi hämmastavaks. Naiste puhul olid peamised vastused: füüsiline atraktiivsus (35 protsenti) või empaatiavõime (30 protsenti). Meeste puhul aga: professionaalne ja rahaline edukus (23 protsenti), ambitsioon ja juhiomadused (19 protsenti), tugevus ja jõud (19 protsenti).