Eurolaulu Raadio

Uuring: Eesti mehed lasevad koristustööd pigem naistel ära teha

FOTO: Pixabay

Eestis on kodude koristamine jagatud kohustus – 99 protsenti naistest ja 94 protsenti meestest panustavad koristamisesse. 

62 protsenti eestlastest kulutab selleks nädalas kuni viis tundi ning kolmandikul läheb kodu puhastamiseks veelgi kauem.

Hoolimata sellest, et kodu korrashoid on jagatud tegevus, panustavad naised selleks rohkem aega. Peaaegu pooltel vastanud naistest kulub koristamisele enam kui viis tundi, kuid kõigest veerand meestest kulutab nii palju väärtuslikke tunde kodu korrashoiule.

Kuigi palju räägitakse naiste- ja meestevahelisest võrdsest tööjaotusest, näitavad uuringutulemused taaskord, et just naised pühendavad kodule rohkem aega.

Siinkohal ei erine Eesti teistest lääneriikidest - alles hiljuti selgus Hispaanias läbi viidud uuringust, et hispaania naised teevad kaks korda rohkem tasuta tööd kui mehed, sinna alla käib lisaks kodu koristamisele ka lastega tegelemine, kokkamine jms.

Eestis korraldas uuringu LG 2018. aasta märtsis ja selles osales 505 inimest.