Nike

Kurb tõsiasi: naistel on kõrgema palga saamiseks vaja just seda

FOTO: PantherMedia / Scanpix

Suureks probleemiks üle kogu maailma ja eriti Eestis on palgalõhe naiste ja meest vahel. Tuleb ka välja, et meestel on erinevalt naistest palju lihtsam kõrget palka teenida.

Nimelt selgub, et naiste palga suurus oleneb palju rohkem haridusest kui meeste oma, vahendab Hello Giggles. Ehk samal ametikohal töötavad naine ja mees võivad teenida küll sama palju, kuid naisel peab selleks olema kõrgharidus. Meeste haridustaset aga nii oluliseks ei peeta, paljastub värskest USA-s tehtud uuringust.

Näiteks bakalaureuse kraadiga mehed teenivad keskmiselt rohkem kui magistrikraadiga naised. Väikest rolli naiste ja meeste palgavahes mängib ka see, et naised kipuvad valima erialasid, kus palgatase ongi madalam nagu näiteks sotsiaalteadused ja haridus ning kuna naised saavad ka vahepeal lapsi, siis tundide arvult nad ka töötavad vähem.