«Emamesilassündroom» süveneb: naised on üksteisega õelamad kui mehed

Two Women Quarelling

FOTO: Scott Griessel/PantherMedia / Scott Griessel

Paljud naised on kogenud tööjuures kiusamist ja neile suunatud ebameeldivat käitumist - naised ongi sellega rohkem hädas kui mehed. Aga keda halvas käitumises süüdistada? Üks uurija leidis üllatava vastuse.

UANews vahendab, et fenomen, mida nimetatakse «emamesilassündroomiks» pole töökeskkonnas mitte midagi uut. Mida kõrgemal ametikohal on naine, seda rohkem tuleb ette, et nad kogevad diskrimineerimist. Arizona ülikooli professor Allison Gabriel tahtis teada saada, kes on peamised diskrimineerijad.

Nad uurisid nii naisi kui mehi ning lasid uuritavatel vastata küsimustikele, kus muuhulgas pidid inimesed kirjeldama ebamugavaid olukordi ametikohal ning ebaviisakat käitumist. Küsimused puudutasid kolleege, kes olid hukkamõistvad, ütlesid halvasti, ignoreerisid neid koosolekutel või pöördusid nende poole mitteprofessionaalsete sõnadega.

Uuringut korrati kolm korda ja tulemused olid püsivalt samad - naised kinnitasid, et nende suhtes käituvad halvemini just teised naised. «Teiste sõnadega: naised on teiste naiste suhtes ebaviisakamad kui nad on meeste suhtes või kui mehed on teiste meeste suhtes,» ütleb Gabriel.

Osalejatel paluti end ka kirjeldada ning selgus, et rohkem kogesid töö juures kiusamist naised, kes olid domineerivamad ning enesekindlamad ehk need, kes julgesid soonormidest üle astuda. Meeste puhul aga tuli välja, et kui mees on enesekindel, aga sooja suhtumisega, saab ta pigem kolleegidelt kiita - ehk siis meestele on lubatud soonorme rikkuda, naised saavad aga selle eest karistatud.

Gabriel paneb uuringutulemuste valguses kõigile südamele, et me peaksime ühiskonnana muutuma, sest soojad suhted ja positiivne õhkkond töökohal on miski, millest ei võida mitte ainult töötajad, vaid ka firmad ise.

Tagasi üles