Atraktiivsetel meestel on pikad nimeta sõrmed

FOTO: SCANPIX

Mida pikem on mehe nimeta sõrm võrreldes nimetissõrmega, seda tõenäolisemalt on tal naiste seas lööki, selgus värskest uurimusest.
 

Varasemad uuringud on näidanud, et nimeta sõrme ja väikese sõrme vaheline pikkuse suhe on oluline näitaja, eriti paremal käel, mille põhjal saab määrata mehe testosteroonitaseme looteeas. Mida suurem on vahe väikese ja nimeta sõrme pikkuses, seda suurem on tõenäoliselt selle hormooni mõju, vahendab Tartu ülikooli teadusportaal Novaator.

Genfi ülikooli teadlase Camille Ferdenzi juhitud teadlasterühm viis läbi eksperimendi, et jõuda selgusele, kas naisi tõmbavad ligi kõrge testosteroonitasemega mehed. Kõrgema tesosteroonitaseme tunnused on sümmeetrilised näojooned, madal hääletoon ning eriline kehalõhn - kõik need viitavad maskuliinsusele.

Enam kui 80 naist vanuses 18 kuni 34 eluaastat vaatas 49 samas vanuses mehe pilte ning neil paluti hinnata meeste maskuliinsust ja atraktiivsust.

Väiksem rühm katsealuseid naisi pidi kuulama meeste häälte salvestusi ning nuusutama nende kehalõhnade näidiseid, mis saadi ööpäeva jooksul kaenla all kantud puuvillaste padjakeste abil. Ferdenzi sõnul oli eesmärgiks mõista, mis muudab mehe naise silmis atraktiivseks ning kas vähemasti osa sellest tuleneb looteea keskkonnast.

Visuaalse vaatluse tulemused olid ühesed - mida pikem nimeta sõrm võrreldes nimetissõrmega on, seda atraktiivsemaks naised meeste nägusid peavad. Lisaks sellele leidsid teadlased, et atraktiivsuse ja näojoonte sümmeetrilisuse vahel on arvestatav korrelatsioon.

Sellised eelistused võivad olla põhjuseks, miks naised laste saamiseks mehisemate meeste kasuks otsustavad.

Teadlasi üllatas, et naiste seas puudus siiski üksmeel mehelikkuse osas ning samuti ei olnud nende eelistused seotud pikemate nimeta sõrmede omanike hääle ja kehalõhnaga.

Ferdenzi arvates võib üheks põhjuseks olla hääle ja kehalõhna suurem sõltuvus täiskasvanueas esinevatest testosteroonitasemetest võrrelduna sünnieelse testosterooniga.

Nimeta sõrme pikkuse suhte abil saab hinnata ka eesnäärmevähki haigestumise tõenäosust, mis on samuti seotud kõrge testosteroonitasemega. Uuringu tulemused näitasid, et tõenäosus eesnäärmevähki haigestuda oli nimeta sõrmest pikema nimetissõrmega meestel kolmandiku võrra väiksem.