Kuidas valida elukaaslast?

FOTO: SCANPIX

Naine.postimees.ee lugeja esitas küsimuse, kas targem on elukaaslaseks valida endaga sarnane inimtüüp või pigem vastand. PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja Kaia Kapsta selgitas.

Kaia Kapsta sõnul on ühest vastust sellele küsimusele võimatu anda. «Erinevate teooriate skaala on siin väga lai, alates teaduspõhistest isiksusepsühholoogia teooriatest kuni populaarteaduslike sobivus- või mittesobivustestideni välja,» märkis ta.

Näiteks pere- ja paarisuhteterapeudid keskenduvad tema sõnul palju sellele, milline on olnud meie päritoluperekond, millised on meie ema ja isa, millised omakorda nende emad ja isad ja nii mitu põlve tagasi.

«Päritoluperekonnast saame kaasa teatud käitumismustrid ja uskumused, mis mõjutavad meie valikuid ka kaaslase otsimisel/leidmisel ja suhetes üldiselt. Kujundlikult kirjeldades – me siseneme paarisuhtesse, igaüks oma seljakottidega ja need seljakotid sisaldavad nii meie isiklikke kogemusi eelnevatest suhetest ning erinevatest olukordadest kui ka ootusi ja uskumusi, mida oleme pärandina kaasa saanud esivanematelt.»

Kogemused loevad

Kõik see mõjutab Kapsta sõnul suuresti meie nägemust sellest, kuidas inimesed peaksid oma tundeid käsitlema - näiteks kas viha, kurbus või abitusetunne on lubatud või mitte ning kuidas oma armastust väljendatakse.

Samuti ka nägemust sellest, kas avameelselt ja avatult probleemide arutamine ja erimeelsuste käsitlemine on suhetes edasiviivaks jõuks või oleks soovitatav hoida ennast pigem sordiini all ja vältida oluliste, vahel ka valulikke teemade arutelusid.

«Kuigi isiksuseomaduste poolest oleks võimalik jagada inimesi teatud tüüpidesse, siis elu ja tegelikud valikud on sageli tunduvalt värviküllasemad,» tõdes Kapsta.

Suhte alguses võivad tema sõnul partneri juures köita just need omadused, mis teevad teda teistsuguseks, huvitavaks, põnevaks, kuid aja möödudes võivad samad omadused ja harjumused hakata hoopis närvidele käima.

«Samas võime teha valiku inimese kasuks, kes tundub olevat vägagi «oma» ja «kodune». Seeläbi kaldume me otsima kedagi, kellega kokkupuude tekitaks meis alateadlikult samasuguseid turvalisi tundeid, nagu oleme kogenud lapsepõlves, suhetes ema või isaga. Ajapikku võivad aga sellistel puhkudel pinge ja särts paarisuhtes hoopis kahanema hakata. Kõik tundub ühel hetkel liiga tuttavlik ja ootuspärane,» selgitas paarisuhtekoolitaja.

Aktsepteeri erinevusi!

Kapsta sõnul on paarisuhte üheks olulisemaks võtmeteemaks just partnerite isiksuslike erinevuste teadvustamine ja teineteise aktsepteerimine sellistena, nagu me inimestena oleme.

«Kui keskendume liiga palju teatud isiksuseomaduste eelistamisele, võime iseendalegi ootamatult hakata andma negatiivset hinnangut sellele, mis tundub meie eelistustega võrreldes teistsugune, kuid mis iseenesest ei pruugi olla ei «õige» ega «vale»,» lisas ta.

Et saavutada paarisuhtes sügavaim rahulolu, tuleks Kapsta sõnul mõtestada iseenda jaoks lahti elu põhiväärtused - kui oluliseks pead sa usaldusväärsust, ausust, vastastikkust aktsepteerimist, pühendumist.

«Paarisuhte kontekstis mõjuvad suhte arengule ja turvalisusele, aga ka uute, põnevate väljakutsete vastuvõtmisele toetavalt pigem piisavalt sarnased, ühiselt jagatud põhiväärtused.»

Teadlik valik

Kui soov ja eesmärk on siiski teha oma tulevase kaasa valik võimalikult teadlikult, soovitab Kapsta alustada iseendast. Kui oled jõudnud selgusele, missugust kvaliteeti sa oma suhtes leida ja kogeda tahad, on ehk lihtsam aru saada ja ära tunda, kes võiks olla see inimene, kellega suhet luues saab kogeda sügavaimat rahulolu.

Paarisuhtekoolitaja soovitab analüüsida kõiki olulisi suhteid oma elus ning mõelda, milliste inimestega on olnud kergem suhteid luua ja millistega raskem ning küsida endalt, miks see nii on.

«Mõne inimesega on juba esimesel kohtumisel tunne, et olete vanad tuttavad, mõnega mitte - millest see sulle kõneleb? Missugused omadused inimestes sulle meeldivad, millised mitte - mida see sinu enda kohta räägib?»

Samuti tuleks endalt küsida, mida oled lõppenud või katkenud suhetest iseenda kohta õppinud. Kas teatud käitumismallid ei rahulda sind enam? Millega soovid need asendada?

«Oluline on tundma õppida kõiki aspekte iseendas ja neid aktsepteerida, sest kui me ei ole iseendast teadlikud ja ei suuda iseennast piisavalt armastada ega väärtustada, siis on meil sedavõrd keerulisem ja raskem armastada ja aktsepteerida ka kedagi teist, olenemata tema isiksusetüübist.»