Eurolaulu Raadio

Üllatav avastus: beebide käitumismaneerid on kultuuriti väga erinevad

FOTO: Gelpi José Manuel / PantherMedia / Scanpix

Poola beebid on kõige altimad enda negatiivseid emotsioone väljendama, samas kui Ameerika beebid paistavad silma erilise aktiivsuse ning sotsiaalsuse poolest. Hiljutiste uurimuste käigus avastati, et kultuuriruumi normid ja väärtused avalduvad lastel juba beebieas.

Kõige varasemad, ning ka kõige tugevamad, kultuurilised mõjutused kanduvad lastele üle juba väga varases eas ning need pärinevad muidugi mõista vanematelt. Washingtoni riikliku ülikooli psühholoog Maria Gartstein jälgis viie aasta jooksul väikelaste käitumist üle terve maailma ning tegi märkimisväärseid tähelepanekuid, kuidas vanemate erinevad kultuurilised väärtused mõjutasid nende laste iseloomu ning käitumist.

Gartstein ja tema kolleegid viisid rahvusvahelise uuringu läbi Tšiili, Poola, Lõuna-Korea ning Ameerika väikelaste seas ning uurimustulemused avaldati ajakirjas European Journal of Developmental Psychology. Igas riigis koguti andmeid 125–420 emalt, kelle lapsed olid vanuses 6–12 kuud. Küsitlusleht sisaldas küsimusi 200 erineva käitumis- ja iseloomuomaduse kohta, kaasa arvatud lapse aktiivsuse tase, häbelikkus, kurbus ning keskendumisvõime.

Tulemustes tulid väikelaste käitumise osas välja suured kultuurilised erinevused. Ameerika lapsed on näiteks sotsiaalsemad ning impulsiivsemad kui teiste riikide lapsed. Samuti naudivad nemad kõige enam ajutegevust stimuleerivaid tegevusi. Ameerika emade teatel väljendavad nende lapsed ka vähem negatiivseid tundeid ning neid on lihtne rahustada. See käitumismaneer võib tuleneda sellest, et vanemad suhtuvad lapse negatiivsetesse emotsioonidesse hukkamõistvalt.

Teiste riikide laste käitumismaneerides esinesid Ameerika lastega võrreldes aga märkimisväärsed erinevused. Gartsteini sõnul olid nii suured lahknevused äärmiselt üllatavad, kuna suured erinevused esinesid ka nende kultuuride vahel, mis pealtnäha võisid sarnased tunduda.

Toome järgnevalt välja kõige silmatorkavamad erinevused:

  • Lõuna-Korea lastel on kõige pikem keskendumisvõime.
  • Tšiili beebidel on kõige kõrgem halva tuju ning negatiivsete emotsioonide tase.
  • Poola beebid näitavad kõige rohkem enda kurbust välja ning neid on ka kõige raskem maha rahustada.
  • Tšiili beebid on kõige aktiivsemad ning neil on raske keskenduda korraga ainult ühele asjale.
  • Lõuna-Korea beebidele meeldib aga kõige rohkem kaisus olla, kuid nad olid ka kõige vähemaktiivsed.

Teadlased seostavad laste käitumise ning iseloomuomaduste erinemist eelkõige lapsevanemate kultuuriliste väärtustega. Lõuna-Ameerikas on vanemad enda lapsega tavaliselt väga liikuvad, mis võib beebide aktiivsusele ning raskendatud keskendumisvõimele kaasa aidata. Poolale on aga omane avatud suhtlus ning emotsioonide väljendamine, mistõttu julgevad ka väikelapsed enda tundeid vanemale rohkem välja näidata.

Teadlased loodavad, et parem arusaam kultuuriliste väärtuste mõjust võib tulevikus aidata psühholoogidel välja töötada uusi strateegiaid, et võidelda väikelaste käitumishäiretega, mis võivad olla lähtepunktiks hilisematele tõsisematele psühholoogilistele probleemidele.