Mida teha elatisabi saamiseks?

FOTO: PantherMedia / Scanpix

Uus elatisabi seadus jõustub 1. jaanuaril 2017. Mida teha, et uuele aastale muretumalt vastu minna ning kuidas kindlustada enda lapsele elatisabi?

Mida teha kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks?

  • Pöördu elatisnõudega kohtusse. Rohkem infot kohtusse pöördumise kohta saad siit.
  • Kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks esita pärast kohtusse pöördumist 30 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametile taotlus.
  • Taotlusega koos esita Sotsiaalkindlustusmetile isikut tõendav dokument, makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus. Samuti tuleb taotlusel märkida elatisnõude võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja võimaluse korral ka aadress.
  • Taotluse võib Sotsiaalkindlustusametile esitada ka elektrooniliselt, kuid sel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada. Rohkem infot kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemise kohta saad siit.

Mida teha täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks?

  • Pöördu elatisnõudega kohtusse. Rohkem infot kohtusse pöördumise kohta saad siit.
  • Kui elatist maksma kohustatud isik elatist ei maksa, siis pöördu kohtutäituri poole, et alustada täitemenetlus. Rohkem infot täitemenetluse alustamise kohta saad siit.
  • Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks esita taotlus täitemenetlust läbiviivale kohtutäiturile. Kohtutäitur edastab seejärel kõik vajalikud andmed ise Sotsiaalkindlustusametile.

Allikas: Sotsiaalministeerium

Küsi nõu!

Kui sul on konkreetseid küsimusi, millele sa siit vastust ei saanud, siis koostöös Postimehega aitavad sulle vastuse anda järgmised spetsialistid:

  • Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Liisa-Lotta Raag;
  • Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste üksuse nõunik Piret Suur;
  • Tallinna kohtutäiturid Arvi Pink ja Urmas Tärno.

Selleks saada kiri oma küsimusega aadressil naine@postimees.ee hiljemalt 1. novembriks. Meie kogume teie küsimused kokku ning järgmisel nädalal avaldame ekspertide nõuanded, et iga hädas perekond abi saaks.

Tagasi üles