Teadlased väidavad, et atraktiivsete õpetajate õpilased on edukamad

FOTO: SCANPIX

Õpetajad pingutavad väga palju selleks, et õpilastele teadmisi jagada. Ent ekspertide hinnangul pole sugugi oluline, milliseid õppematerjale õpetaja kasutab, sest õpilase jaoks mängib tähtsamat rolli sootuks midagi muud.

Nevada ülikooli teadlased viisid läbi eksperimendi, mille raames 131 õpilast kuulasid 20-minutilist füüsikaloengut. Õpetaja polnud ise klassiruumis, õpilased nägid tema pilti ainult arvutiekraanilt. Õpetajad olid väidetavalt valitud suvaliselt, kuid teadlased jagasid õpetajad välimuse alusel siiski atraktiivseks ja mitteatraktiivseks, kirjutab Woman's Day.

Pärast loengu kuulamist paluti õpilastel testi teha, kusjuures loengu ajal ei tohtinud nad märkmeid teha. Testide tulemused olid üsna kõnekad. Nimelt märkasid teadlased, et kui õpetaja oli pigem atraktiivne, siis olid õpilaste testide tulemused kõrgemad. Õpilastel paluti ka õpetajate kohta tagasisidet anda ja atraktiivseid õpetajaid hinnati kõrgemalt.

Kusjuures tulemused ei sõltunud sellest, kas õpilane tundis õpetaja suhtes seksuaalset tõmmet või mitte. Atraktiivseid õpetajaid hinnati kõrgemalt ka siis, kui õpilane ja õpetaja olid samast soost.