Pärnakad on visad ja nutikad. Kuigi õiguskantsler on nende poole näppu viibutanud ja ei pidanud õigeks, et mehi ahistatakse, kui neid ei lubata Naisteranda, on pärnakad leidnud kavala nipi, kuidas austada naiste privaatsust ning mitte keelata ja solvata seejuures mehi.