Naised seisavad pliidi ees kolm korda kauem kui mehed

FOTO: SCANPIX

Kuigi värskelt avaldatud Eesti statistika järgi on igapäevaselt söögitegemisele kuluv aeg nii naiste kui ka meeste puhul umbes veerand tunni võrra vähenenud, kulub naistel toidu valmistamisele endiselt kolm korda rohkem aega kui meestel.
 

Kui naistel kulus statistikaameti 2009.-2010. aasta uuringu järgi söögitegemisele keskmiselt 62,4 minutit päevas, siis meestel vaid 21,4 minutit. Seejuures näitab statistika, et mida vanem inimene, seda rohkem kulutab ta iga päev toidu valmistamisele aega.

Näiteks 15-24-aastaste noormeeste puhul on vastav näitaja 10 minutit päevas ja samas eas neidude seas 33 minutit, samas kui 25-44-aastaste puhul on vastavad näitajad 22 ja 73 minutit.

Kõige enam kulutavad söögi valmistamisele aega kõige eakamad ehk 65-aastased ja vanemad mehed (40 minutit) ja naised (tervelt 106 minutit päevas).

Majapidamise korrashoiu puhul on aga olukord söögitegemisega võrreldes märksa võrdsem. Näiteks 45-64-aastastel meestel ja naistel kulub majapidamise korrashoiule sama palju aega (44-45 minutit) ning veelgi vanemate inimeste puhul kulub meestel neile kodutöödele veidi enamgi aega (vastavalt 63 ja 50 minutit päevas).

Tagasi üles