Ettevõtlikud naised kohtusid välisminister Marina Kaljurannaga

Ettevõtlikud naised kohtusid välisminister Marina Kaljurannaga.

FOTO: EENA

Eesti Ettevõtlike Naiste assotsiatsioon (EENA) kohtus jaanuari keskel välisminister Marina Kaljurannaga. 2015. aastal valis EENA Marina Kaljuranna aasta naiseks.

EENA presidendi Anu Viksi sõnul on Marina Kaljurand naine täis julgust ja avatud suhtlemist. «Oma sooja natuuriga inspireerib ta naisi astuma samme oma soovide täideviimiseks, osalema aktiivselt ühiskonna elus ja poliitikas. EENA juhtmõte on inspireerida, julgustada ja innustada naisi ettevõtlikkusele ning Marina on see, kes seda juhtmõtet edasi kannab ning lisab sinna ka olulise inimliku aspekti – kui kohe välja ei tule, siis proovi uuesti!» sõnas Anu Viks. Marina Kaljuranna lemmiktsitaat pärineb Madeleine Albrighti suust – naine, kes ei toeta teist naist, sellel on eriline koht põrgus. 

Kohtumisel rääkis Marina Kaljurand hetke välispoliitilisest olukorrast maailmas ja selgemaks sai nii mõnigi sündmus ja selle tagamaad – laevakaitsjate huvide esindamine Indias, pagulaskriis, Süüria sõda, Ukraina sõda. Anu Viks lausus, et lihtsalt ja selgelt lahti räägituna omandasid need sündmused teise varjundi ja kinnitus arusaam, et Eesti on praeguses hetkes kaitstud ja turvaline koht elamiseks.

EENA president Anu Viks tänab Marina Kaljuranda.

FOTO: EENA

EENA peamine eesmärk on naistele võrdsete võimaluste saavutamine majandus-, ühiskondlikus ja poliitilises elus. EENA, teise nimega BPW Estonia, on globaalse äri- ja ametinaiste organisatsiooni BPW International liige. Läbi liikmete võrgustiku saavad naised suhelda teiste naistega, luua ärisuhteid, sõprussuhteid, olla toeks ja aidata teisi ning saada ise tuge ja julgustust. Läbi kohtumiste, külastuste, koolituste ja huvitegevuste julgustab ning toetab EENA naisi olema aktiivsed ja võtma liidripositsiooni igal tasandil. 

EENA liikmetel on võimalik tutvuda naistega erinevatelt elualadelt, osaleda erinevate projektide elluviimises ja kampaaniates, osaleda klubilises tegevustes ning proovida liidriks olemise oskust. 

Assotsiatsioonil on eraldi ka alla 35-aastastele naistele mõeldud ühendus. Noorte kanda on EENA kampaania Tilliga ja tillita ehk võrdse palga päev. «Läbi noorte kasvatame me tuleviku liidreid,» märkis EENA president Anu Viks. Ka noortel on oma üleeuroopaline ja ülemaailmne suhtlusvõrgustik ning Eestis kogub noorteliikumine üha hoogu juurde.

EENA liikmed kohtuvad lähiajal veel mitmete inspireerivate inimestega: Lagle Parek (05.02), Kaja Kallas (09.02), Manona Paris (17.02), dr Rene Bürkland (25.02).

Ettevõtlike naistega saab liituda EENA kodulehe kaudu.