Nike

Siiri Oviir: sooline palgalõhe ei kao midagi tegemata

FOTO: SCANPIX

Naisühendused nõuavad Riigikogult soolise vōrdōiguslikkuse probleemkomisjoni ellu rakendamist. «Ligi 20 aastat oleme pidanud tunnistama, et Eesti on suurima soolise palgalõhega ja nii poliitilisel kui majanduslikul otsustustasandil madalaima naiste esindatusega riik Euroopa Liidus,» ütlevad naisühendused oma pressiteates, et aeg on võtta tõsiseid samme selle olukorra muutmiseks.

Alates möödunud aasta sügisest on Riigikogu menetluses soolise võrdõiguslikkuse probleemkomisjoni  moodustamine.

Eesti naisühendused on seisukohal, et sooline ebavõrdsus põhjustab Eestis demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. «Hinnates kriitiliselt Eesti riigi tegevust soolise võrdõiguslikkuse edendamisel oleme arvamusel, et soolisest ebavõrdsusest tulenevad probleemid, sh palgalõhe, perevägivald, naiste vähene kaasatus  otsustustasanditel, on Eestis kujunenud kroonilisteks.»

«Eesti arengu huvides on, et Riigikogu kui seadusandlik institutsioon võtab vastutuse ja probleemkomisjoni loomisega annab ühiskonnale selge signaali, et Eesti soovib vabaneda arhailistest soostereotüüpidest ja saada sooliselt võrdõiguslikuks ühiskonnaks, kus oluline on iga inimene ja tema panus meie riigi arengusse,» selgitavad naisühendused.

Naisühendused toetavad üksmeelselt  soolise võrdõiguslikkuse probleemkomisjoni  moodustamist ja ootavad riigikogu kõigilt fraktsioonidelt kiiret ja toetavat tegutsemist.  «Tegudeta noogutamise aeg ei ole tulemuslik,» võttis naisorganisatsioonide nõude kokku Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir. «Naiste osalus otsustustasandeil ei tõuse ega sooline palgalõhe kao ilma midagi tegemata, niisama. Vajame poliitilist sekkumist, vajame tahet ja tegu.»

Naisühenduste pöördumisele Riigikogu probleemikomisjoni soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamise moodustamise toetamiseks kirjutasid alla: Eesti Naisliit, Eesti Juristide Liit, BPW Estonia – Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Rahvusvaheline Naisteklubi Zonta Tallinna ja Tartu klubi, Eesti Naistoimetajate Ühendus, Eesti Politsei Naisühendus.