Eesti Muusikaauhinnad 2020

Uuring: välimus võib mõjutada palka rohkem, kui oskame aimata

FOTO: SCANPIX

Töövestlusele minnes on nii mõnedki asjad, mida saad omalt poolt kontrollida. Võid oma eelnevatest kogemustest ja õpingutest rääkides tööandjale muljet avaldada, ent kahjuks on üks asi, mida sa kontrollida ei saa ja mis mõjutab suurel määral seda, milline mulje tööandjale sinust jääb.

Nimelt võib tööandja su näost välja lugeda, kui palju sa peaksid tema arvates palka saama. Värske uuring tõestas, et need inimesed, kellel on usaldusväärne nägu, võivad saada rohkem palka, kirjutab Business Insider.

Lisaks usaldusväärsusele mõjutab palganumbrit seegi, kas su näost on näha dominantsust. Eelnevad uuringud on näidanud, et dominantsust seostatakse «mehiste» näojoontega – kandiline näokuju, tugev lõuajoon, silmatorkavad kulmud, kitsad silmad ja huuled. Usaldusväärsust iseloomustavad aga pigem «naiselikud» näojooned – ümar nägu, suured silmad, väiksed kulmud ja täidlased huuled.

Värske uuring viidi läbi Lääne-Austraalia ülikoolis. Teadlaste meeskonda juhtis Laura Fruhen. Uuringust võttis osa 1500 inimest, kellel paluti vaadata 100 fotot naiste ja meeste nägudega. Osalejatel paluti pakkuda, kui palju soostuksid nemad neile inimestele palka maksma. Ametid, milles fotodel olevaid inimesi paluti kujutada, olid müügiesindaja ja müügiosakonna juht. Müügiesindajale pakuti aastapalka vahemikus 36 000 - 43 600 dollarit, müügiosakonna juhi aastapalk jäi vahemikku 125 000 - 134 000 dollarit.

Eelneva eksperimendi käigus palusid teadlased inimestel samu fotosid vaadata ja hinnata neid vastavalt atraktiivsusele, dominantsusele ja usaldusväärsusele. 

Kui teadlased asusid kogutud andmeid analüüsima, selgus, et müügiesindaja ametikoha puhul oli meeldiv välimus väga olulisel kohal ja meeldiva välimusega inimestele pakuti ka suuremat palka. Müügiosakonna juhataja ametikoha puhul hinnati kõrgemalt seda, et inimene näeks välja usaldusväärne ja/või domineeriv.

Üldiselt on uuringud näidanud, et need inimesed, kes näevad väga domineerivad välja, ei ole välimuse poolest kuigi usaldusväärsed. Ent teadlaste sõnul ei peagi näojoontes kajastuma mõlemad – piisab sellest, kui inimene jätab kas usaldusväärse või domineeriva mulje ja ta on tööandja hinnangul väärt suuremat palka. Laura Fruheni juhitud uuringust selgus, et kõige suuremat palka pakutakse meestele, kes näevad välja usaldusväärsed.

Antud uuring tõestas taaskord, et inimese välimus mõjutab tema tööalast edukust. Eelnevalt on kindlaks tehtud, et kenad, saledad ja pikad inimesed võivad teenida teistest rohkem. Samas tuleb tunnistada, et see, kui inimese nägu on usaldusväärne, domineeriv või atraktiivne, ei tähenda, et ta oleks hea alluv või ülemus.

Teadlased märkisid, et mõnel juhul on välimuse põhjal tehtud järeldused tõesti õiged, kuid samas võivad need ka täiesti mööda minna, seega pole kuigi mõistlik hinnata inimest ainult välimuse järgi.