Inimese aastane toiduports tekitab kaks tonni CO2

Toit külmutuskapis

FOTO: Caro / Scanpix

Hispaania teadlaste tehtud uuringust selgus, et üks inimene tekitab aastas toidu tarbimisega ligikaudu kaks tonni süsinikdioksiidi (CO2). Selline kogus moodustab lausa viiendiku inimese tekitatud aastasest CO2 koguemissioonist.

Uuringut juhtis Almeria ülikooli teadlane Ivan Munoze ja kogu töö eesmärgiks oli näidata toitumisega kaasnevaid keskkonnamõjusid. Uuring vaatles söömisega seotud tsüklit alates toidu tootmisest ja lõpetades ekskrementide väljutamisega organismist, vahendas Tartu Ülikooli teadusportaal Novaator Science Daily`t.

Nii arvestasid teadlased põllumajanduse ja loomakasvatuse, toidu tööstusliku töötlemise, müügi ja transpordi, toidu koduse valmistamise, jäätmete ning inimekskrementide käitlemisega seotud mõju keskkonnale.

Muu hulgas ilmnes uuringust, et keskkonnale avaldab kõige suuremat mõju loomse toidu – liha ja piimatoodete - tootmine.

Samuti selgus, et põllumajandus, karjapidamine, kalastamine ja toidutööstus on olulised vee reostusallikad, kuid üsna suurt mõju avaldavad ka inimeste väljaheited. Munoze sõnul ei ole puhastatud reovee veekogudesse laskmine iseenesest halb ja sel moel vette sattuvad ained nagu lämmastik ja fosfor toimivad vetikatele kui väetis. Probleem on aga selles, et veekogud peavad toime tulema nii heitvee kui ka muudest allikatest vette sattuva reostusega, näiteks põllumajanduses kasutatavate pestitsiidide ja väetiste jääkidega. Nii ongi tulemuseks veekogude eutrofeerumine.

Veel hindasid teadlased inimese ainevahetuse ja energiatarbe tagajärjel tekkivaid CO2 ja metaani koguseid (mis tulenevad näiteks tualettpaberi, seebi ja pesuvee kasutamine) ning jõudsid järeldusele, et globaalsele soojenemisele see mõju ei avalda, sest seda tasakaalustab taimede fotosüntees.