Emad ja tulevased emad

FOTO: SCANPIX

Tallinna Lasterikaste Perede Liidu juhatuse esinaise Katerina Puusepa sõnul tuleks riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Urmas Reinsalu välja pakutud ideele - siduda pension laste arvuga peres - tõsiselt mõelda nii kodanikuühiskonna kui riiklikul tasandil, kuna see oleks õiglane.

Puusepp kinnitas, et toetab igati pensioni suuruse sidumist laste arvuga, kuna laste kasvatamine on suur ja vastutusrikas töö olenemata sellest, kas seda teeb ema või isa.

Tähelepanuta ei saa tema sõnul jätta, et lapsi vajab kogu ühiskond. «Teema käsitluste juures on jäänud silma mõningane seisukoht, et töötavad lastetud täiskasvanud annavad riigile makse makstes suurema panuse ja ei peaks teiste lapsi toetama.»

Toetades praegust lastepõlvkonda annab ka lastetu kodanik panuse oma paremasse pensionipõlve ning kaudselt investeerib enda tuleviku elukvaliteeti, märkis Puusepp.

Pensioni sidumine laste arvuga oleks tema hinnangul õiglane: «Mida suurem on laste arv peres, seda väiksem on tööstaaž, sealjuures ei ole väiksem panus ühiskonnale.»

Kui praegune lapsi kasvatav põlvkond pensioniikka jõuab, on toetus praeguse pensionäri omast tunduvalt väiksem, arvestades pensionisammaste süsteemi. Vabatahtliku pensionisamba makseteks ei ole paljulapselise pere vanematel aga reeglina raha, kuna finantsvahendid tuleb investeerida lastesse.

Perekvaliteet laste kasvamise ajal on prioriteet number üks, rõhutas Puusepp. «Andes täna lastele võimaluse saada hea haridus ning huviharidus, on see otsene panus riigi tugevusse ja heaolusse. Sama oluline on, et lapsed saaksid kasvada peres, kus vanematel on nende jaoks piisavalt aega.»

«Last kui riigi tuleviku tugisammast ei tohiks aga käsitleda nii, et noored pidagu oma pensionieas vanemaid ülal, kuna tulevikus peavad nad saama kasvatada kvaliteetselt oma lapsi.»

Kui arvestame Eesti elanikkonda ja meie iibe märgatavat langust, on meie lastel tulevikus rängem maksukoormus, kui praegusel tööjõulisel elanikkonnal, tähendas ta.

Paljulapseliste perede vanemate igapäevane koormus on nii suur, et see kajastub pahatihti ka eluea kestuses, nentis Puusepp. «Kui töötav täiskasvanu võtab puhkuse ja lülitab ennast kõigest välja, siis suure pere vanemad on rakkes seni, kuni ka pesamuna on suureks sirgunud.»