Eesti Muusikaauhinnad 2020

Juhtkiri: naistes on peidus midagi enamat

Eestis elas statistikaameti andmetel selle aasta 1. jaanuari seisuga 722 804 naist ja 617 323 meest. See, et naised ja mehed on erinevad, on teada statistikutele, rääkimata siis kõigist meist.

Me erineme füüsiliselt, meie areng kulgeb tihti erinevalt, meid ei kasvatata ühtmoodi, meie riietus ja soengud on enamasti erinevad. See, et oleme oma olemuselt ja vajadustelt meestest erinevad, on igati tore ja seda pole mõtet ka varjata.

Kas oskab mõni mees ette kujutada naises toimuvat lapseootuse perioodil ja pärast sünnitust? Emaks saamine on looduse antud müstiline kogemus, mida meestel ei õnnestu ka parima tahtmise korral kogeda.

Tänapäeva materialistlik maailm on liikumas aga jõuliselt sinnapoole, kus mehi ja naisi koheldakse sootu tööjõuna, kes peab rassima kuni pensionieani või kauemgi, sest mainitud tärmin lihtsalt liigub eest.

Naistena oleme alalhoidlikumad, kuid samas ei taha me meestele alla jääda. Tahaksime üha uuesti kogeda laste saamise rõõmu ja ematunnet, kuid samas ihkame, et ka meie oskusi ja teadmisi rohkem hinnataks.

See, et täna sündiva tüdrukutirtsu oodatav eluiga on poistega võrreldes üle kümne aasta pikem, näitab, et me oskame elu rohkem hinnata ja saame hakkama. Lõpmatule majandusarengule ülesehitatud maailm ootab aga pidevat kasvu ja riskimist, mis keerulistel aegadel sobib ehk meestele paremini.

Ühiskond eelistab suuresti meeste jõudu ja pealehakkamist - äriettevõtetes on juhtivad positsioonid meestel ja ka riigikogu koosseisust moodustavad naised vaevalt neljandiku. Kuid paljuski on selle olukorra muutmine meie endi, naiste teha.

Kuigi just naised on need, kes märksa suurema innukuse ja järjepidevusega ülikoolides tarkust taga ajavad, on lapsed ja pereelu paljudele suuremaks motiiviks kui kõrgepalgalised väärikad ametid. Siiski võib ka Eesti ühiskonnas üha rohkem näha edukaid, kas poliitikas või ärielus kõrge positsiooni ja tunnustuse saavutanud naisi, kes jõudnud selle kõrvalt ka mitu tublit last üles kasvatada.

Kuigi naiste ametialase edenemise puhul räägitakse sageli diskrimineerimisest, tuleneb see pigem meie endi sisseharjunud hirmudest. Hirmust, et samal ametikohal olev mees võiks saada paremad tingimused; hirmust, et naisel, kes pole traditsiooniliste soorollide kohaselt pere suurema sissetuleku teenija, polegi sünnis enamat tahta.

Kahtlemata ei saagi mehed lapsi ilmale tuua ega neid ka rinnaga toita, küll aga saavad mehed kõiges muus pere ja koduga seonduvas naistega võrdselt panustada. Õnneks paljudes tänapäeva peredes nii juba ongi - pole naiste- ja meestetöid, on vaid ühised tegemist vajavad kodutööd, mis vastavalt olukorrale ja võimalustele ära jaotatakse.

Pingete leevendamiseks saavad asjaosalised vägagi palju ise ära teha. Harmoonilises perekonnas väärtustavad mõlemad partnerid teineteise tegemisi, huvisid ja pürgimusi ning innustavad saavutustele. Kui mehed peaksid õppima naiste karjäärihuvi pere loomisega samavõrd tähtsaks tunnistama, siis naised võiksid lasta meestel vahel ka oma nõrkusi välja näidata.

Sest just asjaolu, et mehi on kasvatatud teadmisega, et olla õrn, tundeline ja haavatav on tabu, seevastu murede korral pea liiva alla peitmine ja hea näo pähetegemine täiesti loomulik, teebki mehed hoopis nõrgemaks sugupooleks. Kui mehed ei tunneks nii suurt survet iga hinna eest midagi saavutada, ehk suudaks nad ka meiega koos vananeda ja kodus perele rohkem anda.

Naiste sihikindlusest, suurtest teadmistest, kõrgest rutiinitaluvusest ning oskusest korraga mitmele asjale suurepäraselt keskenduda oleks aga kindlasti palju kasu ühiskonnas oluliste otsuste tegemisel.

Avasime Postimehes naisteportaali, et ka selliste teemade üle arutleda. Soovime innustada naisi ühiskonnas olulistel teemadel siin sõna võtma ja sellega usku oma võimetesse kasvatama.

See ei tähenda kindlasti, justkui naiste jaoks poleks oluline majandus, sport või kultuur - kindlasti on, kuid neil teemadel saabki lugeda teistest Postimees.ee portaalidest. See tähendab hoopis, et naistes on peidus midagi enamat; midagi, mis väärib põhjalikumat kajastamist.

Naistes on peidus tõeline jõud, näidakem seda julgelt välja!
 

Tagasi üles