Eksperdid kutsuvad naisi ja mehi reproduktiivtervise üle kaasa mõtlema

FOTO: SCANPIX

TÜ teadlased on kolme aasta vältel reproduktiivtervise projekti «Happy Pregnancy» kaasanud 4500 Eesti inimest, sh rasedad, rasedust planeerivad naised kui ka viljatusmuredega naised ja mehed. Projekt toob 22. aprillil Tartu ülikooli eksperdid, kes arutavad aktuaalsete reproduktiivtervise arengu suundade üle tänases Eestis. 

Tartu ülikooli teadlaste läbiviidava uuringu eesmärk on töötada välja uued meditsiinilised lahendused rasedustüsistuste ning mõlema sugupoole viljatuse ja sellega seotud haiguste riski hindamiseks ning parandada võimalusi viljatuse ennetuses ja ravis.

Sellega seoses on Tartu ülikooli teadlased kutsunud geeni- ja biotehnoloogia keskusesse Omicum 14 Eesti reproduktiivvaldkonna eksperti teadusasutustest, kliinikutest ja valdkonna juhtivatest ettevõtetest, et võtta fookusesse reproduktiivtervise arengud Eestis.

Eestikeelses töötoas «Reproduktiivtervis: kliiniliste, diagnostiliste ja biomeditsiini uuringute suunad tänases Eestis» antakse ülevaade projekti «Happy Pregnancy» hetkeseisust ning põnevat kuulamist jagub mh naiste ja meeste reproduktiivtervist mõjutavate tegurite, viljatusega seonduvate haiguste, nende diagnostika ja ravivõimaluste teemadel.

«Kuna reproduktiivmeditsiin puudutab igat inimest, sh erinevas vanuses mehi ja naisi, on loengud mõeldud kõigile huvitatutele. Arstide, õdede, ämmaemandate ja teadlaste kõrval ootame loengusaali või ülekande vahendusel meid jälgima ka üliõpilasi, ettevõtjaid ning inimesi, kes soovivad reproduktiivtervise valdkonnast rohkem teada saada,» kutsus TÜ inimese molekulaargeneetika professor, projekti «Happy Pregnancy» vastutav täitja Maris Laan aktiivselt osalema.

Töötoa avaettekandes annab dr Kristiina Rull TÜ kliinikumi naistekliinikust ülevaate «Happy Pregnancy» uuringu hetkeseisust ja uuringu panusest Eesti reproduktiivmeditsiini arengusse. Dr Margus Punab käsitleb põhjalikult personaalmeditsiini aspekti meeste viljatuse ravis ning professor Maris Laan räägib värsketest uurimistulemustest laboris. Dr Tiina Kahre teeb ülevaate testidest, mida TÜ ühendlabori geneetikakeskus viljatuse diagnostikaks täna pakub.

Kompaktse ülevaate saab ka teistest samas valdkonnas toimuvatest uuringutest Eestis, nende tulemustest ja rakendusvõimalustest praktikas. Näiteks annab professor Katrin Õunap TÜ kliinikumi geneetikakeskusest ülevaate pärilike ainevahetushaiguste diagnostika hetkeseisust, TÜ professor Reet Mändar räägib mikrobioomi rollist reproduktiivtraktis ning Eesti maaülikooli professor Ülle Jaakma käsitleb reproduktiivsusega seotud küsimusi veterinaarmeditsiinis.

Jälgi töötoa otseülekandeid kas www.uttv.ee või novaator.err.ee.

Töötoale järgneb 23. ja 24. aprillil toimuv rahvusvaheline kursus «Pre- ja perinataalse perioodi mõju tervisele lapse- ja täiskasvanueas», kus esineb loengutega kümme lektorit Euroopa tippülikoolidest, uurimisinstituutidest ja kliinikutest.

Projekti «Development of Novel Non-Invasive Biomarkers for Fertility and Healthy Pregnancy» («Happy Pregnancy») rahastab Euroopa Liidu regionaalarengu fond läbi sihtasutuse Archimedes.