Üleskutse: jaga oma kogemusi lähisuhtevägivallast

Vägivallale pole õigustust.

FOTO: SCANPIX

Eile rääkisid kaks naist «Pealtnägijas» oma loo jõhkrast perevägivallast. Arvamus, et kõik, mis peres toimub, on pereliikmete vaheline asi ja väljaspool peret olevad inimesed ei tohi sellesse sekkuda, takistab suurel määral lähisuhtevägivallast vabanemist. Tuleb aru saada, et vägivalla kasutamine pereliikme kallal on tõsine inimõiguste ja seaduste rikkumine, see ei ole enam pere siseasi, vaid ühiskondlik probleem.

Hea lugeja, kes sa oled kogenud perevägivalda või seda pealt näinud, kirjuta oma kogemusest aadressil naine@postimees.ee. Kirjutajale tagatakse anonüümsus.

Lähisuhtevägivalla (ka pere- ehk koduvägivalla) all mõistetakse Euroopas igasugust füüsilist, seksuaalset ja psühholoogilist vägivalda, mis leiab aset perekonnas või kodus, endiste või praeguste abikaasade või partnerite vahel, sõltumata sellest, kas vägivallatseja elab või on elanud koos ohvriga samas elukohas. Lähisuhtevägivald võib esineda nii paarisuhtes kui ka laste ja vanemate (sh täiskasvanud laste ja eakate vanemate) ning sama pere laste vahel.