Uuring: kodutööde jagamine on seksielule hea

FOTO: SCANPIX

2012. aastal tehtud uuringus selgus, et paaridel oli kõige parem seksielu siis, kui naine tegi enamiku majapidamistöödest üksi ära. Kuid värske uuringuga tõestati, et see ei vasta tõele.

2012. aasta uuringust võis järeldada, et parema seksielu nimel peaksid naised tegelema põhiliste kodutöödega, nagu söögitegemise ja pesupesemisega, ning mehed maksma arveid ja tegelema välitöödega. Kuid värskemas uuringus uuriti samuti majapidamistööde jaotamise seost seksieluga ning tulemus on hoopis teistsugune.

Eelmises uuringus kasutati küsitletute vastuseid aastatest 1992-1994. Seega andmed olid ligi 20 aastat vanad ja uuringu tulemused ei kajastanud tänapäeva olukorda. Hiljutises uuringus kasutati 2006. aasta andmeid ning vaadati samu näitajaid, aga selgus, et mida rohkem kumbki osapool majapidamistöid tegi, seda rohkem paarid seksisid.

Meestel ja naistel olid mõnikord küll erinevad arvamused selles osas, kuidas kodus majapidamistööd jaotatud on. Kui mehed ütlesid enamasti, et nad teevad kodutöid naisega võrdselt, siis naised väitsid, et nad teevad kodus rohkem tööd. Kuid siiski on positiivne uudis, et võrdne töödejaotus majapidamises soosib ka head seksielu.