Naisettevõtjad teevad meestest vähem perega seotud ohverdusi

FOTO: SCANPIX

Tänapäeval võib ärimaailmas kohata nii väga edukaid naisi kui ka mehi. Siiski on nende suhtumine ettevõtlusesse üpriski erinev.

Business News Daily viis läbi uuringu, milles võrreldi nais- ja meesettevõtjate erinevusi. 40 protsenti uuringus osalenud naistest alustasid viimase aasta jooksul oma äriga ja 70 protsenti nendest plaanivad sellega ka laieneda.

Kolmandik naistest arvas, et neil on vähem kapitali ja võimalusi äriga tegelemiseks kui meestel. 18 protsenti oli aga seisukohal, et neil on parem ligipääs potentsiaalsetele klientidele.

Uuringust selgus, et naised plaanivad oma ettevõttesse rohkem inimesi tööle võtta kui mehed: järgmise aasta jooksul plaanivad seda teha 56 protsenti naisi ja 50 protsenti mehi. 68 protsenti naistest ootavad, et nende äri kasvab järgmise viie aasta jooksul.

Tulid välja ka teised huvitavad erinevused nais- ja meesettevõtjate vahel. Oskust mitme asjaga korraga tegeleda peab 58 protsenti naistest heaks omaduseks, meestest aga kõigest 40 protsenti. Naised hindavad palju rohkem ka loovust ja empaatiat oma töötajate juures kui mehed. Kuid mehed peavad oma kõige tugevamaks omaduseks enesekindlust sagedamini kui naised.

72 protsenti väikettevõtete omanikest tunnistab, et on karjääri nimel teinud suuri isiklikke ohverdusi. Naistel ja meestel kipub ohverduste liik aga erinema. Uuringu järgi ohverdavad naised kõige enam aega iseendale ja oma sotsiaalelu, mehed aga ajaveetmist pere ja lastega. Samuti võtavad naised suurema tõenäosusega tööle oma lapsed, samal ajal kui 27 protsenti meestest arvab, et nende lapsed ei peaks ettevõttes töötama.

Vaatamata erinevustele on nii nais- kui ka meesettevõtjatel suurim karjääriga seotud kahetsus see, et ei saa piisavalt oma lähedastega aega veeta. Suurimaks saavutuseks peetakse aga seda, et neil on piisavalt raha oma pere eest hoolitsemiseks.

Tagasi üles