Lugeja küsib: miks eliitkoolid kiusavad lapsi?

FOTO: Scanpix / kollaaž Katri Karing

«Ma ei ela küll Tallinnas, aga paljud minu tuttavad ja sõbrad küll. Eks me kõik taha oma lastele ikka parimat, aga kas selleks peame me lapsi traumeerima? Katsed ühte kooli ja siis teise ja kolmandasse jne. Kuid kas mõeldakse ka lapse tunnetele, mida tema mõtleb?» küsib lugeja Postimehele saadetud kirjas.

«Siit tuleb minu näide tuttava kohta, kelle laps läheb sügisel 1. klassi. Pere on korralik, mõlemad vanemad käivad tööl, lapsed on hoitud, korralikud, puhtad, targad. Just nimelt targad. Poiss oskab kõike, mida vajab 1. klassi minev laps. Isegi veidi rohkem. Ema käis lapsega ühes ja teises koolis, siis kolmandas jne. Ja siis vastab üks kool, et teil pole piisavalt raha, et meie koolis käia... Tulevad vaid negatiivsed vastused. Laps ootab iga päev, kui ema kirja loeb, et tuleb midagi head. Ühel õhtul, kui ema oli kirja lugenud, helises telefon. Helistajaks oli vanaema, kes tundis huvi, et kuidas siis läks - kas ja millisesse kooli saab. Loomulikult laps kuulis seda juttu... Pärast kõnet kuulis ema, et laps nutab oma toas ja kui ema esitas küsimuse, et mis lahti, tuli sealt vastus: «Emme, kas ma olen tõesti nii halb ja rumal laps, et mitte ükski kool mind ei taha?» Kas selline käitumine koolide poolt on normaale?» küsib lugeja.

Vastab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor Meelis Kond

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht lapse elukohajärgses munitsipaalkoolis. Kvaliteetse põhihariduse, millega on võimalik õppimist jätkata kas gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, saavad lapsed kõikidest linna munitsipaalkoolidest.

Tallinna Haridusamet soovitab lapsevanematel eelistada elukohajärgset kooli, mis annab kvaliteetse põhihariduse ning kuhu on õppekoht tagatud ilma katseteta. Vastavalt EV põhiseadusele (§ 37) on laste hariduse valikul otsustav sõna siiski vanematel. Lapse kandideerimine ülelinnalise vastuvõtuga kooli (ja osalemine katsetel) ongi lapsevanema vaba valik, vajadust selleks ei ole.

EV põhiseaduse (§ 37) kohaselt on õppimine riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Kui mõni kool on lapsevanemale tõepoolest kirjeldatud sisuga vastuse (väljavõte Teie kirjast: teil pole piisavalt raha, et meie koolis käia) saatnud, tuleks sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.