Kuidas suhtuvad naised edusse?

FOTO: SCANPIX

Edu võib tähendada töö juures suure kabineti saamist. Samas võib eduks pidada ka seda, kui suudad teise inimese elu kasvõi vähesel määral paremaks muuta või seda, kui saad oma lastega aega veeta. Edul on erinevaid definitsioone sõltuvalt sellest, kellelt seda küsida.

Värske uuring näitab, et naised ja mehed suhtuvad edusse erinevalt. LinkedIn viis 1023 kasutaja seas läbi küsitluse, et uurida meeste ja naiste põhimõtteid seoses töö, edu ning era- ja tööelu tasakaaluga, kirjutab Huff Post.

Selgus, et edukate inimeste jaoks ei seisne edu vaid staatuses või sissetulekus. Millised huvitavad asjad tulid küsitlusest veel välja?

Üha väiksem arv naisi lisab romantilised suhted, lapsed või abielu oma edu definitsiooni. 9 protsenti naistest ei seostanud abielus või suhtes olemist eduga. Võrreldes eelmise aastaga on see number natukene tõusnud, 2012 jäi see 5 protsendile. See lükkab ümber müüdi, et kõigi naiste loomuses on kodus olla ja laste eest hoolitseda.

Positiivne on see, et üha suurem arv mehi tõmbab laste ja edu vahele võrdusmärgi. 86 protsenti meestest on veendunud, et lapsed on eduga seotud. Võrdluseks võib tuua, et 73 protsenti naistest arvab sama.

Väga väike arv inimesi ei mõtle vabal ajal töö peale. 58 protsenti meestest ja naistest töötavad vähemalt kaks korda kuus nädalavahetustel ning 62 protsenti inimestest töötab ka puhkuse ajal.

Mehed ja naised kirjeldavad ennast erinevalt. Mehed viitasid endale sõnadega «enesekindel», «ambitsioonikas» ja «perekeskne». Naised eelistasid kirjeldada end kui «hea kuulaja», «lojaalne», «koostööaldis», «detailidele orienteeritud» ja «rõõmus».

Naised muretsevad raha pärast rohkem kui mehed. Naised muretsevad rohkem õppelaenude tagasimaksmise, palgakõrgenduse saamise ja krediitkaardi võla maksmise pärast. Kuna üha enam naisi on peres ainsaks rahateenijaks, siis tõenäoliselt need rahamured ei taandu.

Kahekümnendates naised kasutavad kõige rohkem enda kirjeldamiseks sõna «ambitsioonikas». Vanemas eas naised kipuvad seda sõna vältima.

Tagasi üles