Eurolaulu Raadio

Meeste sperma kvaliteet on aastatega oluliselt halvenenud

Ema elustiil raseduse ajal mõjutab poja viljakust.

FOTO: Phovoir/ScanPix

Kas meeste viljakus on tänapäeval kehvem kui varem? Mõned eksperdid väidavad, et spermatosoidide arv meeste spermas on viimase kaheteistkümne aasta jooksul oluliselt vähenenud ning  kätte on jõudnud «sperma kriis».

Läinud nädalal kohtusid Euroopa eksperdid konverentsil, kus arutati viljakusega seonduvaid teemasid ning spermakriisile pühendati aruteluks terve päev, kirjutab The Wall Street Journal.

Üks hiljutine Prantsusmaal tehtud analüüs leidis, et meeste sperma kontsentratsioon on 1989.-2005. aastate vahemikus ligi kolmandiku võrra vähenenud.Enamik, kuid mitte kõike Euroopas tehtud uuringud, mis on olnud pikaajalised ning suure valimiga, ütlevad, et 18-25-aastaste meeste viljakus on oluliselt langenud. Üks üheksakümnendatel tehtud uuring eeldab, et meeste sperma kvaliteet on stabiilselt langenud 50 protsenti poole sajandi jooksul.

Mitmed eksperdid on pidanud nende järelduste paikapidavust küsitavaks. Uuringu tulemused varieerivad suuresti vastavalt sellele, millises riigis ja piirkonnas need tehtud on. Peamiselt arengumaades pole selliseid uuringuid üldse tehtud. Ameerikas järeldatakse ajaloolise informatsiooni põhjal sperma kvaliteedi halvenemist, kuid värsket ja tõsiselt võetavat informatsiooni selle kohta pole.

Üldise tervise indikaator
Mehe sperma kvaliteet pole oluline vaid viljakuse ning laste saamise aspektist. Samad faktorid, mis mõjutavad spermat, kahjustavad ka teisi organeid. Spermatosoidide arv spermas on seoses eeldatava eluea pikkusega. Prantsuse teadlane Joëlle Le Moal ütleb, et tegemist on üldise inimeste tervise indikaatoriga.

Sperma kriisi uskuvad teadlased leiavad, et põhjuseks on pestitsiidid, sisenäärmete talitlust halvavad kemikaalid (näiteks bisfenool A) ning ka elustiilist tingitud tegurid (näiteks liiga pikalt istumine) viivad sperma kvaliteedi halvenemisele. Ning pidevalt kerkib esile uusi tõendeid sellest, et samuti nagu teisigi tervise näitajaid mõjutab ka sperma kvaliteeti see, mis tulevase mehega emaüsas toimub. Le Moal ütleb, et kui suguraku areng ei toimu õigesti, mõjutab see oluliselt järgmise põlvkonna tervist.

Üldistatult öeldes, keskmiselt toodavad mehed 60 miljonit spermatosoidi ühe milliliitri sperma kohta. Seni, kuni spermatosoidide arv milliliitri kohta pole langenud alla 40 miljoni, peetakse meest viljakaks ning neil on samaväärne võimalus saada järglasi kui kõrgema spermatosoidide kontsentratsiooniga meestel. Kuid kui spermatosoidide arv milliliitri kohta on langenud vähemaks kui 20 miljonit, on järglaste saamine väga raske või lausa võimatu.

Paanika asjatu?
Samas pole kõik teadlased paanikaga nõus. Kriitikud ütlevad, et sperma kontsentratsiooni populatsioonis on väga raske mõõta väga mitmetel põhjustel. Kuid eelkõige öeldakse, et on väga raske leida mehi, kes tõepoolest esindaksid selle populatsiooni keskmist meest. Spermadoonorite analüüside tulemused ei saa esindada terve riigi mehi ning nende uuringute, kus on uuritud sõjaväes teenivate meeste sperma koostist, ei ole adekvaatsete tulemuste saamiseks valim piisavalt suur.

Samuti võivad tulemusi mõjutada väga mitmed hetkelised välised tegurid. Näiteks see, millal mees viimati seksis, milline on ta munandite temperatuur või mis aastaaeg analüüside andmise hetkel parasjagu on.

Androloogiat ja viljakust uuriv Saksa teadlane Stefan Schlatt ei usu globaalsesse spermakriisi. Isegi kui spermatoisoidide arv on aja jooksul vähenud, ei ole selge, kui paljudel meestest on viljakusega probleeme.

Siiski. Põhja-Euroopas on korraldatud laiaulatuslikumaid uuringuid, mis ütlevad, et ühel mehel viiest on spermatosoidide arv nii madal, et see mõjutab nende võimalust saada lapsi, ütleb Edinburghi ülikooli teadlane Richard Sharpe.

Emaüsas toimuv mõjutab
Põhjuseks võivad olla Sertoli rakud, mis asuvad munandeid ümbritsevas kapslis ning mille ülesandeks on toetada sugurakkude 10 kuu pikkust arengut spermatosoidiks. Iga Sertoli rakk saab aidata vaid kindla arvu sugurakkude arengut, kuid kui Sertoli rakke on vähe, ei suudeta ka piisavate sugurakkude arengut toetada.

Sharpe selgitab, et Sertoli rakud arenevad vaid kuus kuud enne ja pärast poisslapse sündi. Kuigi välised tegurid võivad mõjutada sperma tootlikkust, ei ole avastatud võimalust, kuidas suurendada Sertoli rakkude hulka.

17 aasta jooksul langes meeste sperma kvaliteet kolmandiku võrra
Doktor Le Moal’i läinud nädalal esitletud uuringus analüüsis ta koos oma kolleegidega 26 000 mehe sperma analüüsi tulemusi. Analüüsid saadi Prantsuse viljatuskliinikuid haldavast organisatsioonist Fivnat ja kõiki aastatel 1989 kuni 2005 analüüse andnud meeste ühisnimetajaks oli see, et nende partneritel oli probleeme viljastumisega.

Meeste sperma kvaliteeti kontrolliti kahel korral eraldi laboratooriumides ning lisaks spermatosoidide arvule vaadati ka nende korrektset arengut ning aktiivsust. Uurimistulemustesse arvestati ühe mehe kahe proovi tulemused keskmiselt, et saada adekvaatsem pilt välistest mõjutajatest hoolimata. Kuigi väga paljudele pikaajalistele uuringutele heidetakse ette, et nende jooksul on muudetud mõõtmiste metoodikat, jäid  Le Moal’i sõnul meetodid selle uuringu puhul samaks.

17 aastat kestnud uuringu jooksul avastati, et meeste viljakus vähenes selle aja jooksul ligi kolmandiku võrra, mis tegi aasta kohta keskmiselt 1,9 protsenti. 1989. aastal oli 35-aastase mehe spermatosoidide arv milliliitri kohta 73,6 miljonit. 2005. aastaks oli see arv langenud 49,4 miljoni peale milliliitri kohta.

Kõige olulisem on 8.-14. rasedusnädal
Mõned teadlased ütlevad, et raseduse kaheksandast neljateistkümnenda nädalani on periood, kus ema organismis toimuv mõjutab oluliselt üsas oleva poisslapse viljakust. Eriti on seostatud seda kahjulikku mõju suitsetamisega.

Ühes uuringus jälgiti ligemale kahte tuhandet meest ja nüüd, kahekümnendate eluaastate alguses, on tehtud järeldus, et nende munadite suurusel on seos spermatosoidide kontsentratsiooniga spermas. Samuti leiti, et viljakusega on probleeme meestel, kelle sünnikaal oli väike, kes olid lapsena üle- või alakaalulised või kelle emad suitsetasid raseduse ajal.

Üks Austraalias tehtud uuring seostab ka meeste endi kanepitarvitamist madala spermakvaliteediga. Seega mõneti võib elustiil sperma kvaliteeti mõjutada.

Doktor Sharpe paneb rasedatele südamele, et oluline on tervislik, tasakaalustatud toit ning elustiil, et anda oma lapsele parimad võimalused kogu eluks nii üldise tervise kui viljakuse seisukohast vaadates.